Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Systemy analityki przemysłowej
Systemy analityki przemysłowej
Branża chemicznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Dostawa analizatora składu gazu procesowego na Instalacji Uwodornienia Fenolu na katalizatorze palladowym
 • Projekt, montaż i uruchomienie systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń z EC II (Durag, Temet)
 • Prefabrykacja, montaż i uruchomienie układu analizy składu gazu ziemnego, gazu syntezowego oraz gazów technologicznych z wykorzystaniem chromatografów przemysłowych na instalacji Wodorowni.(ABB)
 • Projekt, dostawa, prefabrykacja oraz uruchomienie systemów analizy gazów technologicznych i wylotowych dla instalacji Wytwórni Kwasu Siarkowego (Siemens)
 • Prefabrykacja, montaż i uruchomienie systemu analizy tlenku i podtlenku azotu
  dla instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego (ABB)
 • Dostawa, montaż i uruchomienie układu analizy TOC na instalacji uzdatniania kondensatów(Hach-Lange)
 • Wykonanie i bieżąca obsługa układów pomiarowych pH zawiesiny katalizatora w JB Katalizatory(Metter-Toledo)
 • Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie układów analizy związków amonowych w ściekach technologicznych (Endress+Hauser)

Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

 • Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie układów poboru i kondycjonowania próbek dla analizy składu na 14 stanowiskach rozładunku propylenu wraz z zabudową i uruchomieniem chromatografów; wykonanie monitoringu i wizualizacji oraz raportowania w systemie PHD (Yokogawa)
 • Dostawa i zabudowa układu poboru i kondycjonowania próbek oraz zabudowa i uruchomienie chromatografu na Instalacji Amoniaku(Yokogawa)
Branża górniczaRozwiń

Zakłady Odmetanowania Kopalń "ZOK", Jastrzębie - Zdrój

 • Przygotowanie oraz montaż układu poboru próbek dla pomiarów zawartości metanu w gazach kopalnianych w kopalni w Jankowicach  (Emerson)
 • Dostawa i montaż układów kondycjonowania gazów dla chromatografów do kopalń  "Krupiński", "Moszczenica", "Pniówek", "JasMos", "Zofiówka" i "Borynia"(ABB)

Podziemny Magazyn Gazu Bonikowo-Kościan

 • Dostawa szaf układów przygotowania próbek dla chromatografu oraz miernika punktu rosy i węglowodorów do pomiarów składu gazu ziemnego w podziemnym magazynie gazu w Kościanie(Yokogawa)
Branża elektroenergetycznaRozwiń

PGNiG TERMIKA

 • Modernizacja układów pomiarowych zawartości CO i O2 w spalinach kotłów
  oraz montaż analizatorów tlenu i CO na kotłach wodnych K-12 i K-13 typu WR-25 w Elektrociepłowni Pruszków(LAND Instruments)
 • Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu gazów dla IOS
  ciąg I i II oraz systemu monitoringu spalin w Elektrociepłowni Siekierki (Siemens, Durag)
 • Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie układów analizy wodoru w płaszczach turbogeneratorów nr 9 i 10 w Elektrociepłowni Siekierki(Hitech Instruments)
Grupa Azoty S.A. Tarnów
 • Prefabrykacja, montaż i uruchomienie układów analitycznych do pomiarów parametrów wody (p i m oraz twardość)  na SUW EC II(Brann+Luebbe)
MPEC Tarnów
 • Projekt, dostawa, prefabrykacja, montaż i uruchomienie systemu monitoringu emisji zanieczyszczeń dla kotłów węglowych(ABB)
Energetyka Lubin
 • Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemów analizy CO na kotłach K1-K7 w EC3 w Głogowie (Sick)
OMC ENVAG, ArcelorMittal Poland S.A.
 • Prefabrykacja systemów do ciągłej analizy wartości opałowej gazów (AMS)
Wyszukiwarka