Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komputerowe systemy sterowania
Komputerowe systemy sterowania
Branża chemicznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Komputeryzacja instalacji SHA: zastosowanie komputerowego systemu sterowania oraz prace branży elektrycznej (Emerson-Delta V)
 • Upgrade systemu sterowania DCS na Instalacji Utlenienia Cykloheksanu (Emerson-Delta V)
 • Wymiana komputerowego systemu sterowania na Instalacji Kwasu Azotowego Stężonego Plinke (Honeywell-Experion)
 • Migracja systemu RS3 do poziomu Delta V wraz z integracją aparatury obiektowej
  na Wydziałach Azotynu Amonu i Laktamu (Emerson-Delta V)
 • Aktualizacja oprogramowania dyspozytorskiej sieci zbierania danych na terenie tarnowskich zakładów(Wonderware-In Touch)
 • Modernizacja systemu sterowania i AKP w V Rozkładni Metanu (Honeywell-Experion)
 • Rozbudowa systemu DCS na instalacji Wytwórni Kwasu Siarkowego (Emerson-Delta V)
 • Wykonanie oraz stały nadzór i serwisowanie komputerowego systemu zbierania danych SCADA w oparciu o współpracę ze stacjami inżynierskimi i serwerowymi (108 pkt) (Wonderware-In Touch, SQL In)

Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

 • Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania na Instalacji Kwasu Azotowego IV (Metso DNA)
 • Wykonanie wpięcia do systemu sterowania pomiarów trzech budynków w Jednostce Produkcyjnej Nawozy wraz z dostosowaniem urządzeń układów do wymogów zdalnego sterowania kontroli (Metso DNA)
 • Wymiana sterownika EX na Wydziale rozdzielni Jednostki Biznesowej Energetyka
 • Włączenie węzła dozowania kwasu siarkowego do układu sterowania i zabezpieczeń ESDS na Instalacji Azotanu Amonu (Metso, DNA, HIMA)
 • Prace realizowane w ramach zadania: "Uruchomienie ciągłej produkcji OXO PLAST OT na Wydziale Estrów" (ABB)
 • Wdrożenie systemu sterowania na Instalacjach Kwasu Azotowego V i Azotanu Amonu; wykonanie układu sterowania DCS nalewaków kwasu oraz zabudowa i włączenie falowników dla pomp załadunkowych do systemu sterowania (Metso, DNA)
 • Rozbudowa systemu sterowania na zbiornikach propylenu (ABB-800xA)
Branża petrochemicznaRozwiń

Grupa LOTOS S.A.

 • Wykonanie konfiguracji systemowych dla instalacji TW i Instalacji Wodnych w LOTOS Serwis Gdańsk (Honeywell-Experion)

PGNiG S.A.

 • Modernizacja systemów sterowania w Kopalniach Gazu Przemyśl-Wschód oraz Przemyśl-Zachód

Terminal LNG ("gazoport") Świnoujście

 • Prace inżynierskie w systemie sterowania oraz prace uruchomieniowe instalacji AKPiA(Honeywell-Experion)

BIOAGRA S.A.

 • Wykonanie instalacji technologicznej węzła pompy P545A w sekcji destylacji w Zakładzie Produkcji Etanolu Goświnowice - dostawa urządzeń PiA oraz rozszerzenie systemu DCS (Emerson- Delta V)
 • Realizacja systemu sterowania oraz prace branży AKPiA dla Instalacji Spirytusu Technicznego w ZPE "Goświnowice" (Emerson- Delta V, Siemens)
 • Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania DCS na instalacji do produkcji etanolu bezwodnego, obsługa serwisowa systemu(Emerson-Delta V)

Pearl GLT Ras Laffan, Katar

 • Prace związane z uruchomieniem systemu sterowania instalacją petrochemiczną Shell GTL na terenie Ras Laffan Industrial City (Honeywell-Experion)
PKN Orlen S.A.
 • Rozbudowa systemu sterowania DCS i FSC dla potrzeb wymiany kotła 08B1 na instalacji Krakingu Katalitycznego FKK II w Płocku (Emerson-Delta V)
 • Prace inżynierskie w systemie sterowania na Instalacji Odsiarczania Spalin w Płocku (ABB 800 XA)
Branża elektroenergetycznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Migracja systemu TDC 3000 do Experion dla kotła IV w elektrociepłowni EC II (Honeywell-Experion)
 • Modernizacja systemu sterowania Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w zakładowej elektrociepłowni(GE)

PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

 • Prace w ramach zadania: "Modernizacja układu podgrzewu spalin na blokach 8-12" - migracja systemu sterowania RS3 do Delta V (Emerson-Delta V)

ENEA Wytwarzanie S.A.

 • Modernizacja systemu sterowania blokiem energetycznym w Elektrowni Kozienice(Siemens)

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

 • Migracja sytemu sterowania urządzeniami odpopielania w Elektrowni B (Emerson-Qvation)

Synthesia Pardubice, Czechy

 • Projektowanie, montaż i uruchomienie systemu sterowania na Instalacji Odsiarczania Spalin w ciepłowni zakładów chemicznych Synthesia (Honeywell-TDC3000)

PKE Elektrociepłownia Katowice

 • Modernizacja układu sterowania SUW(Honeywell-TDC3000)
Branża wodno-ściekowaRozwiń

Tarnowskie Wodociagi

 • Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji pompowni przeciwpowodziowej (Siemens)
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji procesu technologicznego oraz układu sterowania pracą dmuchaw w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków(Siemens)
 • Wykonanie radiowej sieci monitoringu danych z obiektów tarnowskich wodociagów(GE, SATEL)

Gminna Spółka Komunalna Lisia Góra

 • Wykonanie monitoringu pompowni ścieków w miejscowości Poręba Radlna(GE,InTouch)
Andritz Ag S.A.
 • Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania dla wirówek osadu na instalacji oczyszczania ścieków w miejscowości Nitra (Słowacja) oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cernavodă (Rumunia) (Siemens)

 

Wyszukiwarka