Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Instalacje automatyki przemysłowej
Instalacje automatyki przemysłowej
Branża wydobywczaRozwiń

GTC Force dla PGNiG S.A.

 • Wykonanie dostaw i usług w zakresie instalacji AKPiA w ramach realizacji zadań pn. "Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska" oraz "Zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików - KGZ Lubaczów"

 

Branża chemicznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Wykonanie instalacji AKPiA w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego Magazynu Nawozów Sypkich Luzem"
 • Prace branży AKPiA w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zastosowanie amoniaku gazowego w procesie oksymacji cykloheksanonu"
 • Prace branży AKPiA w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Intensyfikacja Instalacji Uwodornienia Fenolu na katalizatorze palladowym"
 • Prace montażowe branży AKPiA, konfiguracja systemu sterowania oraz modernizacja instalacji elektrycznych w ramach zadania: "Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy - Wydział Amoniaku"
 • Montaż i uruchomienie AKPiA na Instalacji Nowej Wodorowni
 • Dostawa i montaż urządzeń AKPiA w ramach zadania: "Zabezpieczenie Instalacji Utleniania Cykloheksanu w przypadku zaniku wody obiegowej"
 • Prace branży AKPiA oraz pomiarowej na rampach rozładowczych oraz stanowiskach załadunku i rozładunku trójchloroetylenu, amoniaku ciekłego, kaprolaktamu, cykloheksanolu, cykloheksanu i frakolu w ramach zadania: "Dostosowanie węzłów przeładunkowych do wymogów Transportowego Dozoru Technicznego"
 • "DASA" - dostawa aparatury AKP oraz armatury regulacyjnej
  wraz z kalibracją, montażem i uruchomieniem, próby kompleksowe 

Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

 • Modernizacja Instalacji Saletrzaku III - wpięcie Instalacji do systemu DCS RX, modernizacja urządzeń wykonawczych, zabudowa pozycjonerów elektropneumatycznych, wymiana AKP; 
  wykonanie projektów i rozbudowa sterowni

Fabryka Wosku Mineralnego Swisłocz, Białoruś

 • Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w fabryce
Solvay Advanced Silica Poland Włocławek
 • Dostawa, montaż i uruchomienie AKPiA oraz instalacji teletechnicznych w nowobudowanej fabryce krzemionki wysokodyspersyjnej Silvia 1

 

 

Branża elektroenergetycznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Prace w ramach zadania: "Instalacja do kompleksowego odbioru popiołów z kotłów EC II Grupa Azoty S.A." - montaż aparatury obiektowej wraz z infrastrukturą kablową z kotłów 3,4,5 w EC II
 • Modernizacja układów AKP związanych z przebudową i montażem kolektora pary świeżej
 • Przeprowadzenie remontu kapitalnego Kotła TP 170 nr 3 w Centrum Energetyki - branża AKPiA
 • Remonty kapitalne kotłów 4 i 5 w zakładowej elektrociepłowni
  - branża AKPiA i elektryczna 
Lietuvos Elektrinė Elektrenai, Litwa
 • Montaż tras kablowych i kabli na nowobudowanym bloku 450MW w elektrowni w miejscowości Elektrenai
PGE Elektrownia Bełchatów S.A
 • Wykonanie kompleksowej realizacji branży AKPiA przeznaczonej dla Instalacji Odsiarczania Spalin Bloku Energetycznego 858 MW w PGE Bełchatów (w realizacji)
TAURON Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy
 • Wykonanie instalacji AKPiA w ramach inwestycji: "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym i turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi  w elektrociepłowni Tychy 
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Dostawa szaf AFCU dla instalacji SCR bloków 1,2,3 elektrowni
Terminal LNG ("gazoport") Świnoujście
 • Prace uruchomieniowe instalacji AKPiA
PGNiG S.A.
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla sprężarek gazu w OZG Dzików oraz KZG Czarna Sędziszowska
Branża komunalnaRozwiń

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Białystok

 • Wykonanie instalacji AKPiA spalarni odpadów
Branża wodno-ściekowaRozwiń

Tarnowskie Wodociagi

 • Dostawa, zabudowa i uruchomienie systemu AKPiA w Suszarni Odpadów

Zakład komunalny „Kleszczów”

 • Montaż i uruchomienie instalacji odbioru i filtracji wody geotermalnej w Kleszczowie
Branża hutnicznaRozwiń

Stalprodukt S.A., Bochnia

 • Wykonanie prac branży AKPiA przy instalacji rozładunku, magazynowania i zasilania trzech linii technologicznych amoniakiem 
Branża technicznaRozwiń

Politechnika Śląska, Gliwice

 • Wykonanie instalacji AKPiA komory badawczej
 • Projekt, montaż i uruchomienie instalacji AKPiA dla doświadczalnej instalacji Regeneracyjnego Obrotowego Podgrzewacza Powietrza

Politechnika Łódzka

 • Projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji AKPiA dla przenośnej instalacji do bioremediacji ścieków.

Rockwell Automation Services

 • Wykonanie systemu sterowania segregacją i transportem bagażu w terminalu lotniska Katowice - Pyrzowice

 

Branża papierniczaRozwiń

MONDI Świecie S.A.

 • prace branży AKPiA na turbinie parowej w zakładzie
Wyszukiwarka