Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Prace elektryczne
Prace elektryczne
Branża elektroenergetycznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Modernizacja Głównych Punktów Zasilania (GPZ) na terenie zakładów, budowa infrastruktury linii zasilających w celu poprawienia jakości dystrybucji energii produkowanej w EC II

Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

 • Wymiana transformatora SN 30/6kV na Wydziale Rozdzielni Jednostki Biznesowej Energetyka
 • Konserwacja i remonty instalacji oświetlenia terenu zakładu
 • Dostawa i ułożenie 4 linii kablowych siłowych 6kV oraz 4 linii kablowych sterowniczych 0,4kV oraz wymiana kabli 6kV i sterowniczych na Wydziale Rozdzielni Jednostki Biznesowej Energetyka
 • Wymiana SZR i BLZ oraz wyposażenia pola sprzęgłowego na Wydziale Rozdzielni JB Energetyka
 • Wymiana pól rozdzielni 6 kV w budynkach 236a i 220 na Wydziale Rozdzielni JB Energetyka
 • Wymiana pola rozdzielni 30 kV w budynku 212
  na Wydziale Rozdzielni JB Energetyka
Branża chemicznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego Magazynu Nawozów Luzem"

Fabryka Wosku Mineralnego Swisłocz (Białoruś)

 • Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego (w realizacji)

Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

 • Prace elektryczno - pomiarowe realizowane w ramach zadania: "Uruchomienie ciągłej produkcji OXO PLAST OT na Wydziale Estrów w Jednostce Biznesowej OXOPLAST"
 • Modernizacja rozdzielnic RS3 i RS4 na Wydziale Mocznika oraz  
  RS1, RS2, RS6, RS7 i RO1 na Wydziale Amoniaku Jednostki Biznesowej Nawozy
 • Prace elektryczno - pomiarowe związane z budową stanowiska załadunku ciekłego BKF do autocystern oraz dla inwestycji: "Budowa stanowiska do załadunku wodoru"
 • Wymiana pól rozdzielni 6 kV na Wydziale Rozdzielni Jednostki Biznesowej Energetyka
 • Konserwacja i remonty oświetlenia terenu zakładu  oraz prace elektryczne na obiektach Jednostki Infrastruktury
 • Modernizacja rozdzielnic okapturzonych RS1,- 2,- 6,-7 i RO1
  na Wydziale Amoniaku oraz RS3 i ES4 (Mocznik)
   
 • Modernizacja układu wzbudzania silnika synchronicznego kompresora gazu; dostawa, zabudowa i uruchomienie układu
  ETS 1800; wymiana wyposażenia pola 6 kV zasilającego stojan silnika

Solvay Advanced Silica Poland Włocławek

 • Prace branży elektrycznej w ramach I etapu rozbudowy instalacji
  Silvia 1 (w realizacji)
Branża wodno-ściekowaRozwiń

Tarnowskie Wodociagi

 • Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w SUW w Zbylitowskiej Górze
Wyszukiwarka