Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Koncesje i uprawnienia

• Certyfikat Autoryzowanego Integratora Pakietu ASIX będący świadectwem wysokich kompetencji w zakresie realizacji systemów na bazie oprogramowania wizualizacji ASIX firmy ASKOM

• Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz licencja zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia MSW

• Uprawnienia projektanta Polskiej Izby Systemów Alarmowych do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych w klasach SA1-SA4

• Uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych i sieci cieplnych

• Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku

• Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-0 i IOR-1 oraz zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki nr D-15050  na świadczenie usług w zakresie ochrony radiologicznej

• Świadectwa energetyczne kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru: grupa 1, grupa 2, grupa 3

Ponadto pracownicy spółki Grupa Azoty AUTOMATYKA posiadają kwalifikacje w zakresie m.in

• naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami

• budowy, obsługi i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT

• instalacji i obsługi przetworników rodziny Rosemount 3051

• obsługi sprzętu polowego i DCS firmy Yokogawa

• metod kwalifikacji użytkowych narzędzi do pomiarów temperatury

• dotyczącym stref zagrożonych wybuchem, urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz Dyrektywy ATEX

• montażu i obsługi systemu  IGNIS 1000  oraz Interaktywnego Systemu  Sygnalizacji Pożarowej POLON 4000

Wyszukiwarka