Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O firmie

Podstawowa działalność firmy Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o. koncentruje się na projektowaniu, wykonawstwie, rozruchu, obsłudze i serwisie przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oraz usługach z zakresu elektroenergetyki. Świadczenie tak szerokiego zakresu usług umożliwia bogate zaplecze, na które składają się  m.in.: nowoczesne pracownie diagnostyczne, remontowe i kalibracyjne przyrządów pomiarowych i elementów systemów sterowania, warsztaty mechaniczne, stacja prób 0,4
i 6 kV oraz laboratorium wzorcujące.

Spółka w Tarnowie i Kędzierzynie zatrudnia łącznie ok. 380 pracowników. Ich rozległa wiedza, duże doświadczenie i znajomość procesów technologicznych z dziedzin chemii, energetyki i ekologii pozwala firmie sprawnie opracowywać nowe, dedykowane rozwiązania, a także integrować je
z systemami funkcjonującymi u klientów.
Największym atutem spółki Grupa Azoty AUTOMATYKA, który odróżnia ją od konkurencji są: połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, a także postaw odpowiednich do sytuacji czyli kluczowe kompetencje.

Wyszukiwarka