Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych
Kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych
Branża chemicznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • "Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku w Jednostce Biznesowej Nawozy"

Prace montażowe branży AKPiA, konfiguracja systemu sterowania, modernizacja instalacji elektrycznych

 • "Komputeryzacja Instalacji Siarczanu Amonu"

Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów automatyki przemysłowej w formule "pod klucz"

Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

 • "Intensyfikacja produkcji roztworów mocznika"

Kompleksowa realizacja zadania w branży AKPiA oraz elektrycznej

 • "Budowa instalacji wytwarzania nawozów ciekłych typu RSM oraz budowa bazy logistycznej nawozów ciekłych typu RSM"

Kompleksowa realizacja zadania w branży AKPiA oraz elektrycznej; wykonanie, dostawa i montaż systemu DCS oraz dostawa i montaż monitoringu przemysłowego

 • "Wykonanie wpięcia do systemu sterowania METSO DNA pomiarów budynków w JP Nawozy wraz z dostosowaniem urządzeń układów do wymogów zdalnego sterowania kontroli"

Rozbudowa systemu sterowania METSO DNA , dostawa i zabudowa aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonanie tras kablowych i magistrali światłowodowej, prace branży elektrycznej, dokumentacja techniczna, prace rozruchowe

 

Branża elektroenergetyczna Rozwiń

PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

 • "Modernizacja stacji ciepłowniczej D3"

Realizacja umowy "pod klucz" - projekt, dostawa, montaż i uruchomienie AKPiA, modernizacja węzła CO

 • "Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin

Modernizacja układu podgrzewu spalin na blokach 8-12, instalacja dawkowania kwasu organicznego bloków 2-12, migracja systemu sterowania RS3 do Delta V na IOS 8-12 (w realizacji)

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • "Modernizacja Głównych Punktów Zasilania w celu poprawienia jakości dystrybucji energii produkowanej w EC II”

Budowa infrastruktury linii zasilających, prace elektryczne, prace budowlane

 • "Zabudowa pomiarów ciepła i energii elektrycznej do wyliczenia energii czerwonej w Centrum Elektrociepłowni"

Realizacja zadania w formule "pod klucz"

 

 

Branża petrochemicznaRozwiń

BIOAGRA S.A.

 • "Budowa Instalacji Skażania Etanolu w Zakładzie Produkcji Etanolu "Goświnowice"

Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania DCS Delta V, roboty budowlano-montażowe, prace branży AKPiA (w realizacji)

RóżneRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • "Willa Kwiatkowskiego"

Kompleksowa realizacja systemów: monitorowania, IP, SSWIN, SAP (z systemem oddymiania), AV ( z systemem konferencyjnym) oraz systemu oświetlenia i sterowania zaciemnieniem budynku 

 • "Rozbudowa sieci LAN dla potrzeb załadunku i magazynowania towarów na terenie zakładów"

Montaż infrastruktury światłowodowej w standardzie R&M, infrastruktura LAN - montaż FTP w kat. 6a dla 33 budynków w ilości 200 punktów dostępowych

 • "Remont budynku z przeznaczeniem na Centrum Usług Wspólnych Grupy Azoty"

Wykonanie infrastruktury światłowodowej w standardzie R&M, infrastruktury LAN, przyłączy teletechnicznych, instalacji elektrycznych i stałoprądowych oraz wymiennikowni ciepła

 • "Przebudowa bramy towarowej oraz budowa parkingu dla samochodów ciężarowych"

Wykonanie instalacji elektrycznych sieci i oświetlenia, instalacji teletechnicznych, sygnalizacji pożarowej i kontroli dostępu; przeniesienie węzła pomiarowego wody grzewczej w wymiennikowni

Wyszukiwarka