Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Radiologia i termowizja
Radiologia i termowizja
Branża ochrona radiologicznaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

  • Kompleksowa obsługa eksploatacyjna aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze: pełny nadzór nad źródłami promieniowania jonizującego, pełnienie przez pracownika spółki
    GA AUTOMATYKA obowiązków Inspektora Ochrony Radiologicznej

KROSGLASS S.A. Krosno

  • Kompleksowe usługi w zakresie ochrony radiologicznej: opracowywanie dokumentacji do zezwoleń, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej, szkolenie pracowników, wykonywanie pomiarów środowiskowych oraz badanie szczelności źródeł promnieniotwórczych

"Galicjanka" Powroźnik

  • Kompleksowe usługi w zakresie ochrony radiologicznej: opracowywanie dokumentacji do zezwoleń, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej, szkolenie pracowników, wykonywanie pomiarów środowiskowych oraz badanie szczelności źródeł promnieniotwórczych

Zakłady Karne: -Tarnów, Dębica, Nowy Sącz

  • Pomiary środowiskowe promieniowania jonizującego przemysłowych aparatów RTG, opracowywanie wniosków do Państwowej Agencji Atomistyki celem uzyskania zezwoleń na posiadanie i użytkowanie RTG 

Sąd Okręgowy  Tarnów

  • Pomiary środowiskowe promieniowania jonizującego przemysłowych aparatów RTG, opracowywanie wniosków do Państwowej Agencji Atomistyki celem uzyskania zezwoleń na posiadanie i użytkowanie RTG 

 

 

 

Branża termowizjaRozwiń

Grupa Azoty S.A. Tarnów

  • Inspekcje termowizyjne wybranych obiektów przemysłowych (kilka razy w roku)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" Tarnów

  • Inspekcje termowizyjne wszystkich bloków

Osoby prywatne

  • Inspekcje termowizyjne mieszkań i domów jednorodzinnych

 

Wyszukiwarka