Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Prace projektowe
Prace projektowe
Branża chemicznaRozwiń

Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle 

 • Dokumentacja techniczna instalacji AKPiA w ramach realizacji zadania pn. "Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A."

Grupa Azoty S.A. Tarnów

 • Projekt branży AKPiA oraz elektrycznej w ramach budowy układu odazotowania spalin w EC II Grupa Azoty S.A.
 • Projekt rozbudowy systemu ESD na Instalacji Utleniania Cykloheksanonu
 • Projekt komputeryzacji i modernizacji AKP na Wydziale Siarczanu Amonu
 • Projekt modernizacji węzła pakowania i ekspedycji nawozów oraz projekt szafy systemowej ABB dla Instalacji Mechanicznej Granulacji Nawozów Saletrzanych 1200 t/d
 • Projekt techniczny branży AKPiA dla Instalacji rektyfikacji kaprolaktamu z Pogonów wtórnych
 • Dostosowanie Stanowisk Rozładowczych Benzenu K50 do wymogów UDT - projekt uzupełniający branży AKP
 • Projekt szaf automatyki procesowej dla Instalacji Produkcji Wodoru - Linde
 • Dokumentacja odbiorowa układu automatyki zabezpieczeniowej rurociągu dystrybucji pary 0,9 MPa dla Instalacji Siarczanu Amonu. Uzgodnienia z Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)
 • Projekt układu automatyki zabezpieczeniowej walczaka AV3-4 kotła wodnego AE3-2 na Instalacji V Rozkładni Metanu. Uzgodnienia z CLDT
 • Projekt automatyki zabezpieczeniowej do zabezpieczenia odparownika dowthermu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w PA6. Uzgodnienia z CLDT
 • Wydanie kompletu schematów PID AU/16/05 dla Instalacji Produkcji Cykloheksanonu
 • Projekt wymiany komputerowych systemów sterowania DCS
  na Instalacji Laktamu oraz na Instalacji Azotynu Amonu; dokumentacja wymiany DCS na instalacji zatężania kwasu azotowego PLINKE
 • Dokumentacja wymiany sterownika PLC na dla turbozespołu Sulzer na Instalacji Kwasu Dwuciśnieniowego (KDC)
 • Dokumentacja systemu analizy chromatograficznej dla nowej Wodorowni Linde
 • System detekcji ksylenu: projekt sterowania wentylatorami awaryjnymi do przekroczenia substancji niebezpiecznych
 • Opracowanie analizy HAZOP dla turbozespołu Sulzer na Instalacji KDC
 • Opracowanie analizy HAZOP węzła reaktora utleniania cykloheksanu oraz determinacja poziomu SIL dla funkcji bezpieczeństwa
 • Dokumentacje odbiorowe obwodów pomiarowych w wykonaniu przeciwwybuchowym dla: 
  - węzła rozładunku trójchloroetylenu na rampie rozładowczej 
  - modernizowanego procesu przegrupowania Beckmanna
 • Projekt AKP dla nowego kompresora wodoru obiegowego dla instalacji uwodornienia fenolu na katalizatorze palladowym

PLASTBUD Pustków

 • Projekt systemu monitoringu zawartości ksylenu w pomieszczeniu produkcyjnym oraz hali magazynowej

Nitrogénművek Zrt. Pétfürdő, Węgry

 • Dokumentacja układów pomiaru pH na instalacji produkcji nawozów sztucznych w zakładach chemicznych Nitrogénművek

PCC Rokita Brzeg Dolny

 • Projekt branży automatyki dla instalacji doświadczalnej roplasów i rostabili w PCC Rokita 

Polskie Konsorcjum Chemiczne, Tarnów

 • Projekt wykonawczy branży AKPiA - instalacja wytwarzania i magazynowania nawozów ciekłych typu RSM w GA ZAK S.A.

 

Branża petrochemiczna i górniczaRozwiń

PKN Orlen S.A. 

 • Projekty szaf systemowo- krosowych Delta V dla Bloku Wodnego BWR1 i Instalacji Eteru w PKN Orlen Płock
  oraz dla pompowni ppoż
 • Projekt szaf systemowych Delta V dla zadania przebudowy bloków wodnych rafineryjnych 1,3,4 oraz dokumentacja szafy systemowej Delta V dla Instalacji Paraksylenu
 • Projekt migracji systemu RS3 do Delta V
 • Projekt systemu pomiarów wibroakustycznych dla pomp i kompresorów dla ORLEN Lietuva Możejki

Grupa LOTOS S.A. 

 • Projekt szaf systemowych dla instalacji LPG Washin Unit
  oraz dla instalacji produkcji wodoru HGU i destylacji ropy CDU VDU, realizowanych w ramach programu "10+" w Lotos Gdańsk
 • Projekt techniczny remontu układów regulacyjnych poduszki azotowej dla zbiorników 2000 S-9 i S-10 
 • Dokumentacja dla systemu zasilania PZO w szafach systemu DCS w budynku Centralnej Sterowni Lotos Gdańsk

BIOAGRA S.A. 

 • Dokumentacja branży AKP dla instalacji wydzielania oleju kukurydzianego z syropu w Zakładzie Produkcji Bioetanolu Goświnowice
 • Projekt branży AKPiA dla instalacji do produkcji etanolu neutralnego odwodnionego w Zakładzie Produkcji Etanolu Goświnowice

PGNiG 

 • Projekt branży AKP dla zadania: „Zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików-KGZ Lubaczów”
 • Projekt branży AKP instalacji sprężarek gazu dla budowy tłoczni Czarna Sędziszowska

 

Branża elektroenergetycznaRozwiń

Vattenfall

 • Projekt systemu analizy wodoru w płaszczu turbogeneratorów nr 9 i 10 w TERMIKA PGNiG S.A. EC Siekierki
 • Projekt modernizacji układu korekcji fosforanowej wody kotłowej kotłów OP-230 i OFz-450 w EC Żerań

RAFAKO S.A.

 • Projekt branży AKP dla Instalacji Odsiarczania Spalin w elektrociepłowni Zakładów Chemicznych Synthesia Pardubice, Czechy

Elektrociepłownia Głogów

 • Projekt remontu instalacji AKPiA kotłów parowych na wydziale EC II w Głogowie

Metso Automation

 • Projekt branży AKP dla Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku

EDF POLSKA

 • Wykonanie projektów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla Instalacji Odsiarczania Spalin w oddziałach grupy energetycznej EDF POLSKA S.A. we Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Gdańsku
Branża wodno-ściekowaRozwiń

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy 

 • Projekt systemu zasilania i sterowania dla instalacji odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków Tychy

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA Brno, Czechy

 • Projekt systemu zasilania i sterowania dla instalacji odwadniania osadu PS06 

Andritz Ag S.A. 

 • Projekt systemów zasilania i sterowania dla instalacji zagęszczania i odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości Příbram , Czechy

Tarnowskie Wodociągi 

 • Projekt modernizacji układu zasilania pomp wody pompowni Świerczków
 • Modernizacja pompowni niskiego ciśnienia Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze - projekt systemu sterowania i monitoringu danych w istniejącej szafie s11
Branża spożywczaRozwiń

Nestlé Polska S.A. 

 • Projekt systemu detekcji amoniaku w pomieszczeniu produkcyjnym oraz hali magazynowej Nestle Rzeszów
Branża technicznaRozwiń

Politechnika Śląska Gliwice 

 • Dokumentacja wykonawcza układu pomiarowego komory pyłowej w Politechnice Śląskiej
Branża zbrojeniowaRozwiń

Wojsko Polskie 

 • Dokumentacja branży automatyki dla Instalacji Utylizacji Utleniacza Paliwa Rakietowego (Melange)
Branża hutniczaRozwiń

ArcelorMittal Poland S.A.

 • Projekt opomiarowania zbiorników magazynowych kwasu solnego i ługu sodowego w hucie w Krakowie
 • Projekt układu pomiaru przepływu powietrza w budynku stacji sprężarek Ingersoll – Rand na Wydziale Stalowni huty w Warszawie
Wyszukiwarka