Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
10.09.2020
Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii
Grupa Azoty odnotowała w II kwartale zysk netto na poziomie 57 mln zł. Oznacza to wzrost (o 22 mln zł) wobec analogicznego okresu 2019 roku. Na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała w II kw. 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2 269 mln zł, czyli o 469 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 315 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 13,9%, co oznacza wzrost o odpowiednio 29 mln zł i 3,4 p.p. r/r.

Dodatkowe informacje:
Monika Darnobyt
p.o. Rzecznika Prasowego Grupy Azoty
e-mail: ##gotrocxz#at#vgjeppodin.rdb##

Wyszukiwarka