Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wzrost przychodów, zysku netto i doskonałe wyniki w segmencie Tworzyw. Grupa Azoty podsumowuje pierwsze półrocze 2017r.
24.08.2017
Wzrost przychodów, zysku netto i doskonałe wyniki w segmencie Tworzyw. Grupa Azoty podsumowuje pierwsze półrocze 2017r.

Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za I półrocze 2017 wykazała przychody na poziomie 4,87 mld zł (wzrost o 5% r/r) przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 714 mln zł (wzrost o blisko 3% r/r) oraz zysku netto na poziomie 378 mln zł (wzrost o 7% r/r). Filarem wzrostu wyników wciąż pozostawały tworzywa, które wraz z obszarem Pigmentów zrekompensowały w całości tendencje w segmentach opartych na gazie.

- Grupa Azoty bardzo umiejętnie radziła sobie z wyzwaniami rynkowymi pierwszego półrocza tego roku, co przełożyło się na zauważalną poprawę kluczowych parametrów finansowych. Równolegle, konsekwentnie realizowaliśmy ambitne plany rozwojowe, wdrażając program inwestycyjny na poziomie 501 mln zł z zaplanowanej na ten rok puli 1,3 mld zł. Jesteśmy na etapie kolejnych uzgodnień dotyczących projektów budowy instalacji zgazowania węgla oraz instalacji PDH. Mam pełne przekonanie, że nasza determinacja w osiąganiu celów zapisanych w obowiązującej strategii Grupy Azoty przełoży się nie tylko na wzmocnienie pozycji biznesowej Spółki, lecz wpłynie na wzrost i poprawę konkurencyjności całej polskiej gospodarki -  powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. - W samym drugim kwartale br. przychody w skali Grupy były wyższe o 23 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 2,18 mld zł przy znaczącym wzroście wyniku EBITDA o 84 mln zł wynoszącym 261 mln zł (zmiana o 47%) oraz zyskiem netto w wysokości 122 mln zł, co oznacza wzrost o 74 mln zł rok do roku – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes ds. finansowych w Grupie Azoty. – Obserwowane już kolejny kwartał przetasowania na globalnym rynku tworzyw sztucznych, w szczególności zmiany legislacyjne w Chinach, zredukowały nadpodaż na rynku, a dobra koniunktura w sektorze motoryzacyjnym i włókienniczym pozwala mieć nadzieję na kontynuację trendu dla segmentu Tworzyw. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy rekordowy wzrost w tym segmencie wyniku EBITDA o 146 mln zł w relacji do I półrocza 2016 roku, kiedy to wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynosił -25 mln zł. Za powód do zadowolenia poczytujemy sobie również wypracowanie w I półroczu 2017 marży EBITDA na poziomie 16%, wobec zeszłorocznych wartości ujemnych na poziomie -4%. Wartym odnotowania jest także fakt, iż poziom skonsolidowanego wyniku EBITDA byłby wyższy o blisko 24 mln zł, gdyby nie odpisy majątku w Grupie Azoty Puławy i jej spółce zależnej w Chorzowie. Kluczowy wpływ na wyniki Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2017 miały:

  • Wysoki popyt na produkty tworzywowe będący źródłem wysokich delt poliamid – benzen;
  • Utrzymująca się koniunktura w przemyśle i budownictwie wpływająca na znaczącą poprawę w Pigmentach;
  • Wyższe poziomy cen gazu wpływające na wyniki segmentu Nawozów;
  • Rosnąca konkurencja w segmencie nawozów saletrzanych;
  • Wzrost cen propylenu wpływający na obniżenie marż alkoholi OXO.

Nawozy Z perspektywy poszczególnych segmentów Nawozy w całym okresie 6 miesięcy wykazały spadek wyniku EBITDA o ok 104 mln zł (notując poziom za I półrocze 2017 rok w wysokości 385 mln zł) głównie z uwagi na wyższe o ponad 20% ceny gazu oraz spadkowe tendencje cen sprzedaży w segmencie nawozów wieloskładnikowych (zwłaszcza dla produktów NPK). Całościowo zrealizowana marża EBITDA w segmencie spadła do poziomu 14% z 18% w 2016 r. Tworzywa W segmencie Tworzyw Grupa wykorzystywała w dalszym ciągu bardzo dobrą koniunkturę na kluczowych rynkach odbiorców poliamidu, realizując historyczne maksima cen i marż, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku operacyjnym EBITDA przyrastającym r/r ponad 140 mln zł. Grupa zanotowała marże w okolicach 16%. Przychody w segmencie w tym czasie wzrosły o 171 mln zł (wzrost o blisko 30%). Chemia W segmencie Chemia odnotowano spadek wyniku EBITDA o niespełna 14 mln zł przy wzroście sprzedaży o 136 mln zł (do poziomu 1 264 mln zł). Kluczowym aspektem pogorszenia wyniku były tendencje cen gazu z wpływem na marże na melaminie i mocznik techniczny (przy nieznacznie wyższych cenach sprzedaży sięgających 2/3%) oraz rosnące ceny propylenu (o blisko 56%) przewyższające dynamikę cen produktów OXO (średnio ok 22%). Pozytywne sygnały płynące z obszaru Pigmentów pokazały solidny przyrost przychodów

i marży EBITDA (do poziomu 22% z ponad 6% w roku ubiegłym), które pozwoliły częściowo zrekompensować spadki wyników w pozostałych obszarach. O Grupie Azoty Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie

i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Wyniki Grupy Azoty (tys. zł)

HY 2017 Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem
Przychody 2 672 557 743 063 1 264 386 117 499 72 186 4 869 691
EBIT 291 550 97 255 99 623 -22 056 -24 310 442 062
Zysk netto - - - - - 377 671
EBITDA** 384 920 121 121 151 167 22 586 16 607 714 166
marża EBITDA 14,4% 16,3% 12,0% 19,2% 23,0% 14,7%

HY 2016 Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem
Przychody 2 742 039 571 297 1 127 530 118 804 74 412 4 634 082
EBIT 396 269 -50 324 113 200 -46 -21 972 437 127
Zysk netto - - - - - 354 462
EBITDA** 495 499 -25 452 165 113 39 337 4 895 693 794
marża EBITDA 18,1% -4,5% 14,6% 33,1% 6,6% 15,0%

Odchylenie Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem
Przychody -69 482 171 766 136 856 -1 305 -2 226 235 609
EBIT -104 719 147 579 -13 577 -22 010 -2 338 4 935
Zysk netto 23 209
EBITDA** -110 579 146 573 -13 946 -16 751 11 712 20 372

Odchylenie % Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem
Przychody -3% 30% 12% -1% -3% 5%
EBIT -26% 293% -12% -47848% -11% 1%
Zysk netto 7%
EBITDA** -22% 576% -8% -43% 239% 3%

Wyszukiwarka