Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki finansowe Grupy Azoty za trzy kwartały 2013
14.11.2013
Wyniki finansowe Grupy Azoty za trzy kwartały 2013

Grupa Azoty zakończyła okres 9 miesięcy 2013 roku z wynikiem 7,5 mld zł przychodów ze sprzedaży (5,5 mld zł w analogicznym okresie 2012 r.), 778 mln zł na działalności operacyjnej EBIT(374 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.) i zyskiem netto na poziomie 771 mln zł (293 mln zł za 9 miesięcy 2012 r.).

Powyższe wyniki finansowe r/r uległy znaczącej poprawie m.in. wskutek realizacji transakcji nabycia Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A i rozpoznania zysku z okazyjnego nabycia w wysokości 446 mln. 

Patrząc na poziom wyników znormalizowanych (po wyeliminowaniu jednorazowych transakcji) poziom EBIT oscyluje nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłego, co jest głównie efektem trudniejszej sytuacji popytowo-cenowej w biznesie nawozów wieloskładnikowych, surowcowych w segmencie tworzyw oraz wzrastającej konkurencji cenowej w III kwartale w obszarze nawozów azotowych. 

"Analiza wyników narastająco wskazuje na znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży zewnętrznej (ok. 32 proc.) zrealizowany w segmencie nawozowym, głównie na skutek konsolidacji z Puławami. Efekt skali działalności wsparty poprawiającą się sytuacją cenową głównych surowców produkcyjnych w nawozach wieloskładnikowych (spadek cen fosforytów o 26% i soli potasowej o 9 proc.) pozwoliły zrealizować, pomimo wzrastającej presji cenowej w nawozach saletrzanych w IIIQ wyższą marżę EBITDA na poziomie 14 proc. (w stosunku do 12 proc. za analogiczny okres ubiegłego roku)" – powiedział komentując wyniki Segmentu Nawozowego wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski, odpowiedzialny za finanse i IT.  

Zobacz: Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wyszukiwarka