Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raport Zintegrowany Grupy Azoty | 2013
18.08.2014
Raport Zintegrowany Grupy Azoty | 2013
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy w historii raport zintegrowany, który prezentuje nie tylko wyniki finansowe, ale także efekty działań w szerszym kontekście: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Raport Grupy Azoty jest  jedną z pierwszych w Polsce edycji przygotowanych zgodnie z najnowszym standardem Global Reporting Initiative w wersji G4.

Rok 2013 był dla Grupy Azoty kluczowy dla budowy jej potencjału oraz tworzenia grupowej strategii zarządzania zasobami pracowniczymi, w tym kapitałem intelektualnym. Kluczem tej strategii jest równowaga między tym, co wspólne i zunifikowane, a tym, co niepowtarzalne i specyficzne w dorobku każdego z uczestników Grupy.

Najnowszy raport Grupy Azoty w sposób szczegółowy prezentuje główne aspekty funkcjonowania Grupy w 2013 r. Przygotowanie raportu zgodnie ze wskaźnikami GRI zapewniło jego najwyższy poziom zgodny ze światowymi standardami. Ponadto raport został poddany niezależnej weryfikacji, co potwierdza prawdziwość prezentowanych danych oraz ich zgodność z międzynarodowym standardem GRI. Raport został również poddany nieobligatoryjnej weryfikacji przez Global Reporting Initiative. Twórcy międzynarodowego standardu potwierdzili właściwe zaadresowanie problematyki raportu i jego prawidłową konstrukcję. 

Dodatkowo wraz z raportem wydane zostały cztery informatory regionalne dla spółek w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu, Puławach i Policach. Każda spółka objęta raportem oddzielnie zaprezentowała swoje zaangażowanie w rozwój swojego regionu. W informatorach regionalnych opisane zostały działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, sportu, kultury, a także deklaracje na 2014 r. oraz rozliczenia za 2013 r. w ramach programu Odpowiedzialność i Troska.

Szczegółowe informacje dotyczące działań Grupy Azoty dostępne są w raporcie zintegrowanym oraz informatorach regionalnych dostępnych poniżej. Raporty zostały przygotowane przez zespół złożony z przedstawicieli czterech największych spółek pod nadzorem Biura Korporacyjnego Public Relations Grupy Azoty.

Uzupełnienie Raportu stanowi zestaw informatorów:

Wyszukiwarka