Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raport środowiskowy Grupy Azoty 2012
02.08.2013
Raport środowiskowy Grupy Azoty 2012
Grupa Azoty opublikowała raport środowiskowy za 2012 r., w którym prezentuje najważniejsze aspekty polityki prośrodowiskowej realizowane w największych spółkach Grupy Azoty z Tarnowa, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Jest to już drugi raport, w którym spółki wspólnie prezentują swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Troska o środowisko naturalne jest ważnym elementem w działalności Grupy Azoty. Rokrocznie spółki wchodzące w jej skład podejmują szereg inicjatyw, aby maksymalizować swój pozytywny wpływ na otoczenie. Każdego roku także publikują raport ze swojej działalności pro środowiskowej. Podsumowanie ubiegłorocznych efektów proekologicznych rozwiązań funkcjonujących w największych spółkach Grupy Azoty publikujemy w Raporcie Środowiskowym za 2012 r.

 Grupa Azoty jest grupą spółek świadomych wagi problemu ochrony środowiska i poczuwających się do współodpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym funkcjonują. Grupa systematycznie wprowadza rozwiązania techniczne i technologiczne, mające na celu usprawnić działalność, minimalizować uciążliwość dla otoczenia oraz regularnie prowadzi działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości w tym zakresie. Efekty podjętych inicjatyw proekologicznych są nie tylko widoczne, ale również przynoszą wymierne korzyści.

Dokument w jasny i przejrzysty sposób prezentuje zrealizowane i planowane inwestycje w zakresie ekologii oraz działalność badawczo-rozwojową w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Zawiera ponadto analizę działań podejmowanych w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, emisje, elektrociepłownie i hałas. Całości dopełniają rozliczenia zadań przyjętych do realizacji w ramach Programu „Odpowiedzialności i Troska” oraz deklaracja tychże zadań na 2013 r. Raport dostępny jest na stronie internetowej Grupy Azoty. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz wyrażenia swojej opinii.

Wyszukiwarka