Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przed nami rok kolejnych wyzwań
08.01.2014
Przed nami rok kolejnych wyzwań
7 stycznia  w Willi Kwiatkowskiego odbyło się noworoczne spotkanie zarządu Grupy Azoty S.A. z zarządami spółek wchodzących w jej skład, z kadrą kierowniczą i menedżerską oraz z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

Początek kolejnego roku to czas noworocznych życzeń, ale także podsumowań i refleksji.  Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne dokonania Grupy Azoty, jej rozrost oraz skalę działania, kierunek wspólnych rozważań nie mógł nie płynąć w obie strony – w przeszłość i przyszłość. Jako ludzie i jako pracownicy firmy z kilkudziesięcioletnią tradycją, osadzeni jesteśmy bowiem nie tylko w jej obyczajowości, ale i w konkretnych kontekstach historycznych.

– „Dzisiaj budujemy nowy wizerunek, ale cały czas pamiętamy o przeszłości, o tym, że historia dwudziestowiecznego polskiego przemysłu chemicznego zaczęła się właśnie tutaj w Mościcach, w Tarnowie” – powiedział w noworocznym przemówieniu prezes zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski. „Ten nowy wizerunek opieramy o miarę europejską, miarę światową. Jako Grupa mamy wielkie aspiracje, które musimy z sukcesem zrealizować. Nasze wspólne ambicje, nasza wspólna wola tworzenia wielkiej Grupy, silnego polskiego championa, oparte są nie tylko na czterech filarach, tj. największych spółkach, ale także na każdym innym podmiocie, który wchodzi w jej skład. Każdy osobiście, a przez to każda firma, wnosi kapitał intelektualny, wnosi tożsamość, doświadczenie, aktywa, które razem scalamy w procesie konsolidacji, mającej na celu pokazanie synergii, efektów skali, specjalizacje. Przed nami rok kolejnych wyzwań, ani trudny, ani łatwy. Dzisiaj przewidywalność w naszym biznesie jest bardzo trudna i my wspólnie tę umiejętność prognozowania zachowań rynkowych wspólnie budujemy. Będziemy razem tworzyć największą wartość i wielką siłę zarówno dla nas, jak również dla społeczeństw, w których żyjemy” - kontynuował prezes Jarczewski.

Spotkanie otwierające kolejny rok działalności wielu podmiotów pod jedną marką Grupa Azoty stworzyło także okazję do nawiązania do przełomowego wydarzenia w historii naszej firmy – debiutu tarnowskiej spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który okazał się „spiritus movens” nie tylko jej dalszego rozwoju, ale także konsolidacji polskiej branży chemicznej. –„ Rok 2013 zamknęliśmy pewną klamrą. Jak pamiętamy w 2008 r., debiutując na giełdzie, zakładaliśmy w prospekcie emisyjnym strategiczne cele związane z rozrostem skali operacji, które miały zapewnić nam możliwości zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwo w dłuższym horyzoncie czasowym. Tak się złożyło, że tę tezę o zwiększeniu skali operacji, o zwiększeniu grupy oraz o zbudowaniu tak dużego organizmu jak Grupa Azoty mogliśmy zweryfikować i weryfikujemy w tym roku. Dobrze wiemy, że w dzisiejszych warunkach otoczenia biznes jest bardzo trudny, dlatego pamiętajmy, że będąc zdezintegrowani z pewnością nie mielibyśmy takiego bezpieczeństwa, jakie mamy dzisiaj, mówię to specjalnie z perspektywy Tarnowa”– mówił wiceprezes zarządu Grupy Azoty Witold Szczypiński.

Zorganizowane spotkanie oprócz kadry Grupy Azoty zgromadziło również przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, władz parlamentarnych i samorządowych. Tradycyjnie również wśród przybyłych na uroczystość osób był także proboszcz mościckiej parafii ks. Artur Ważny, który wskazując na spłatę długu Boga wobec ludzkości poprzez przyjście na świat bożonarodzeniowego dziecięcia (realizację obietnicy wybawienia ludzi od grzechu), rozwinął kwestię odpowiedzialności za słowo i obowiązku dotrzymywania składanych zobowiązań.

Po części oficjalnej odbył się recital Niny Nowak, solistki Opery Narodowej Teatru Wielkiego w Warszawie. 

Wyszukiwarka