Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Połączenie spółek
31.10.2012
Połączenie spółek
Uprzejmie informujemy, że 31 października 2012 r. nastąpiło połączenie firmy Automatyka sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z firmą Aster ZAK sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Z dniem połączenia Automatyka sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Aster ZAK sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej). W konsekwencji Automatyka sp. z o.o. będzie kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Aster ZAK sp. z o.o. Automatyka sp. z o.o. przejmie też zobowiązania Aster ZAK sp. z o.o. istniejące na dzień połączenia, w szczególności wynikające z zawartych przez tę spółkę umów.Od 1 listopada 2012 r. poprawne dane na fakturach oraz wszelkiej korespondencji powinny wyglądać następująco:

Automatyka sp. z o.o.ul. E. Kwiatkowskiego 833-101 Tarnów

NIP: 873-25-94-457REGON: 850511892KRS: 0000085959 Konto: PKO BP S.A. II O/Tarnów 87 1020 4955 0000 7202 0009 5042

W przypadku faktur zawierających dotychczasowe dane spółki Aster ZAK, wystawionych przez Państwa już po dacie postępowania (czyli po 31 października 2012 r.), zmuszeni będziemy wystawić do nich noty korygujące.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by proces połączenia nie spowodował utrudnień w obiegu dokumentów oraz terminowej realizacji płatności. Za możliwe niedociągnięcia z góry przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.Z poważaniem 

Prezes Zarządu Automatyka sp. z o.o.Artur Maciejczyk

Wyszukiwarka