Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Podyplomowe wsparcie dla menedżerów Grupy Azoty
23.05.2014
Podyplomowe wsparcie dla menedżerów Grupy Azoty
„Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej” – to nowy kierunek studiów podyplomowych przygotowany przez Akademię Ekonomiczną pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. Studia otwarte we współpracy z Grupą Azoty SA zostały zainaugurowano 23 maja, a ich pierwsza, dwusemestralna edycja potrwa do marca przyszłego roku.Krótki opis wydarzenia

Kontekst biznesu potentataStudia, odbywające się w ramach struktur krakowskiego UE, realizowane będą przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W pierwszej edycji projektu, która potrwa do marca przyszłego roku, zaplanowano udział 44 słuchaczy z kadry menedżerskiej Grupy Azoty. Ich oryginalny program wpisuje się w biznesowy kontekst funkcjonowania potentata  europejskiego rynku chemiczno-nawozowego. Głównym celem studiów podyplomowych jest zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania kompetencji menedżerskich w odniesieniu do dynamicznych zmian zachodzących w międzynarodowym i globalnym środowisku biznesowym. 

Pod kierunkiem prof. HausneraOfertę edukacyjną opracował zespół Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem profesora dra hab. Jerzego Hausnera, we współpracy z  kluczowymi pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ona skierowana do menedżerów średniego i wyższego szczebla w spółkach należących do grupy kapitałowej Grupy Azoty.  Program zakłada realizację 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów rozwijających praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy menadżera. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzą zarówno akademicy, trenerzy jak i praktycy z wieloletnim doświadczeniem wspierania rozwoju biznesu. Zorganizowane zostaną  także wykłady gościnne prowadzone przez zagraniczne autorytety. Kierownikiem studiów odpowiedzialnym za program, kwestie merytoryczne i harmonogram zajęć jest dr Jarosław Plichta.

Globalizacja potrzebuje wiedzyZapoczątkowane kilka lat temu przez tarnowską spółkę procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne w sektorze chemicznym w Polsce spowodowały powstanie jednej z  kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Integracja struktur Grupy Azoty oznacza nową skalę działania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Powstanie grupy o europejskiej skali działalności rodzi potrzebę zrozumienia i zdyskontowania ewoluujących uwarunkowań biznesowych, a przede wszystkim  wymaga sięgania po nową wiedzę dotyczącą reguł zarządzania w skali globalnej i szybkiego dostosowania strategii, struktur i systemów do nowych wyzwań. Program dwusemestralnych studiów „Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej” łączy trzy aspekty zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi: funkcjonalny, instytucjonalny i instrumentalny. Odnosi się do współczesnych koncepcji w zakresie zarządzania strategicznego, marketingu w ujęciu międzynarodowym, zarządzania kapitałem intelektualnym i przywództwa w  przedsiębiorstwach globalnych. 

Wyszukiwarka