Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Operacjonalizacja strategii i plany rozwoju Grupy Azoty na posiedzeniu Rady Grupy Azoty
26.09.2014
Operacjonalizacja strategii i plany rozwoju Grupy Azoty na posiedzeniu Rady Grupy Azoty
17 września w Tarnowie odbyło się drugie spotkanie Rady Grupy Azoty, powołanej do życia w grudniu ubiegłego roku.

Głównymi tematami obrad były podsumowanie dotychczasowych działań konsolidacyjnych, analiza aktualnej pozycji Grupy Azoty oraz strategia rozwoju do 2020 roku. 

W spotkaniu po raz pierwszy udział wzięli nowi członkowie Rady, nominowani przez prezesa zarządu Grupy Azoty Pawła Jarczewskiego. Nominację otrzymali Marek Zatorski, członek zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. oraz Zbigniew Snopkiewicz, członek zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Podczas wystąpień zaprezentowano efekty procesu konsolidacji oraz plany rozwoju Grupy Azoty w przyszłości. Wiceprezesi zarządu Grupy Azoty Marek Kapłucha oraz Andrzej Skolmowski podsumowali efekty synergii, wynikające z połączenia Grupy Azoty S.A. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Rezultatem tych działań jest między innymi realizacja Programu Doskonałości Operacyjnej AzotyPRO, który przyniesie korzyści finansowe oraz wzmocni integrację spółek oraz wpłynie na poprawę kultury organizacyjnej oraz innowacyjne podejście do rozwoju. Program Doskonałości Operacyjnej jest istotnym elementem strategii całej grupy kapitałowej. Operacjonalizację strategii zaprezentował przed członkami Rady Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Przedstawił kluczowe założenia dokumentu w odniesieniu do aktualnej pozycji Grupy Azoty na rynkach Polski, Europy oraz świata. Poza Programem AzotyPRO, skupił się na rozwoju organicznym oraz fuzjach i przejęciach.

- „Oczekujemy, że realizacja strategii przyniesie Grupie Azoty wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci oszczędności wynikających z realizacji Programu Doskonałości Operacyjnej. Szacujemy, że wyniosą one około 300 mln złotych rocznie“ – powiedział na posiedzeniu prezes Paweł Jarczewski. – „Planujemy również, w ramach rozwoju organicznego, przeznaczyć 7 mld złotych na inwestycje“ – dodał Jarczewski. 

Rada Grupy powołana została w grudniu 2013 r. w drodze uchwały zarządu Grupy Azoty S.A. W jej skład wchodzą członkowie zarządów Grupy Azoty S.A. i spółek zależnych oraz dyrektor zarządzający Grupy Azoty S.A. Organ ten, powołany w ramach realizowanego procesu konsolidacji, posiada kompetencje doradczo-opiniująco-inicjujące. 

Wyszukiwarka