Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nie zwalniamy tempa
12.11.2013
Nie zwalniamy tempa
Przełom III i IV kwartału bieżącego roku dla Grupy Azoty Automatyka to czas wytężonej pracy. Spółka realizuje zadania inwestycyjne w Grupie Azoty, jak również na rzecz firm i koncernów spoza grupy kapitałowej.

"Jednym z ostatnio zrealizowanych zadań przez Grupę Azoty Automatyka jest zakończenie dużej inwestycji prowadzonej na terenie Grupy Azoty S.A. Była to trwająca ponad rok modernizacja Wytwórni Kwasu Siarkowego i Oleum. – „Pozytywnie zakończyliśmy rozruch i wykonaliśmy pierwszy ruch testowy instalacji WKS. Inwestycja zwiększy produkcję oleum i niezawodność pracy instalacji. Ponadto do końca roku planujemy zmodernizować Instalację Siarczanu Hydroksyloaminy” – mówi Artur Maciejczyk, prezes zarządu spółki.  „Aktualnie wdrażamy nowoczesny system komputerowy i aparaturę obiektową, które w przyszłości zaowocują zwiększeniem niezawodności i lepszym nadzorem nad instalacją”– dodaje.

Na rzecz Grupy Azoty…Jako iż działalność spółki koncentruje się na projektowaniu, wykonawstwie, rozruchu, obsłudze i serwisie przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oraz usługach z zakresu elektroenergetyki, Grupa Azoty Automatyka często jest angażowana w projekty inwestycyjne w obrębie całej Grupy Azoty. W ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka wykonała modernizacje rozdzielnic w Grupie Azoty ZAK na Wydziale Amoniaku i Wydziale Mocznika. Dostarczała również urządzenia wraz z montażem i uruchomieniem: analizator w gazie poreakcyjnym na Wydziale Gazu Syntezowego w Jednostce Biznesowej Oxoplast oraz analizator CH4 i CO2 dla Jednostki Biznesowej Energetyka. Dla Wydziału Estrów dostarczyła i uruchomiła system monitoringu. Z dużych inwestycji w toku warto wymienić chociażby wymianę wyposażenia pól rozdzielni 30kV w Jednostce Biznesowej Energetyka. W bieżącym roku Grupa Azoty Automatyka zakończyła ponadto w Grupie Azoty ZAK S.A. modernizacje systemu zabezpieczeń HIMA na cyrkulatorze gazu syntezowego na instalacji amoniaku oraz realizację systemu pomiaru jakości propylenu na instalacji rozładunku cystern (14 stanowisk) za pomocą dwóch chromatografów gazowych.

…i klientów zewnętrznychPoza Grupą Azoty, spółka – wraz z firmą GE Bentley-Nevada – wykonuje monitoring i diagnostykę kompresorów tłokowych w Możejkach w firmie Orlen Lietuva (zakończenie prac jest planowane do końca grudnia br.) oraz współpracuje z firmą Arcelor Mittal Poland S.A. (jeden z największych producentów stali na świecie), realizując dla niej wykonanie systemu sygnalizacji poziomu w zbiornikach magazynowych kwasu solnego i ługu sodowego oraz montaż nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Ponadto Grupa Azoty Automatyka wykonuje również wizualizację i sterowanie instalacją tzw. „długa szyna”, produkującą szyny kolejowe w dawnej Hucie Katowice.

– „Oferta naszej spółki cieszy się dużym zainteresowaniem klientów zewnętrznych. Aktualnie współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A. (oddział Huta Miedzi „Głogów”) – naszym zadaniem jest dostarczanie kompletnego różnicowego przepływomierza manometrycznego DF25 wraz z przetwornikiem ciśnienia i modułem przedmuchu. Ponadto zrealizowaliśmy układy kondycjonowania próbek gazu kopalnianego w układach analitycznych chromatografów gazowych firmy ABB w sześciu Zakładach Odmetanowania Kopalń” – mówi Janusz Semeniuk, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych.

Dzielimy się doświadczeniemNiewątpliwym atutem spółki są wiedza i doświadczenie zatrudnianej kardy. Kompetencje pracowników są systematycznie poszerzane, dzięki czemu nie tylko nabywają oni nowe umiejętności, ale również mogą się podzielić wypracowanymi dotychczas rozwiązaniami. W ubiegłym miesiącu przedstawiciele spółki wzięli udział w konferencji pn. „Optymalizacja zarządzania obszarem BHP dla zaawansowanych”, zorganizowanej w Warszawie przez MOVIDA Conferences. Wśród ekspertów z dziedziny BHP prelekcję poprowadził pracownik Grupy Azoty Automatyka Łukasz Kras, na co dzień zajmujący stanowisko kierownika Zespołu Projektowego. Tematem jego wystąpienia był „Wpływ standardów zabezpieczeń SIS na poziom ryzyka procesowego”. Jako przykład posłużyła analiza ryzyka przeprowadzona na Wydziale Utleniania Grupy Azoty S.A.

Wyszukiwarka