Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
29.04.2013
Nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
29 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty S.A. w wyniku stopniowej realizacji Umowy o konsolidacji postanowiła odwołać członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Pana Jerzego Marciniaka ze składu Zarządu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podziękowała Panu Jerzemu Marciniakowi za skuteczną dotychczasową pracę. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powołać Pana Pawła Jarczewskiego w skład pięcioosobowego Zarządu Grupy Azoty S.A. i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 maja 2013 roku. 

Wyszukiwarka