Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nagrodzeni za innowacyjne wdrożenia
16.06.2014
Nagrodzeni za innowacyjne wdrożenia
13 czerwca podczas dorocznej konferencji SAP Forum 2014 firma SAP Polska przyznała statuetki za innowacyjność we wdrożeniach SAP.

Nagrody zostały wręczone podmiotom, które odniosły one największy sukces w wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań z portfolio SAP. Jednym z laureatów tej nagrody została Grupa Azoty S.A. 

SAP Forum to doroczna konferencja SAP Polska i jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w Polsce, poświęconych nowym technologiom w zarządzaniu. Gromadzi ona praktyków, menedżerów, ekspertów i wizjonerów, którzy w tym roku dyskutowali o perspektywach innowacyjności w biznesie i o upraszczania sposobów działania. Podczas sesji dyskusyjnych, wykładów i warsztatów uczestnicy dzielą się praktyczną wiedzą na temat tego, jak działać efektywniej i budować konkurencyjność z wykorzystaniem innowacji SAP.

Stałym elementem Forum jest wręczanie nagród przedsiębiorstwom, wyróżniającym się znaczącym rozwojem oraz wprowadzanymi innowacjami. W gronie tegorocznych laureatów znalazła się Grupa Azoty S.A., która została doceniona za konsekwentne wsparcie informatyczne strategii rozwoju Grupy Azoty z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań SAP. W uzasadnieniu przyznania spółce nagrody czytamy m.in.: „Przy użyciu innowacji SAP kierownictwo Grupy Azoty realizuje plan konsolidacji koncernu chemicznego. Odrębne do niedawna podmioty, działające dziś w ramach jednej Grupy, korzystają z standaryzowanych procesów biznesowych, ujednoliconych przepływów informacji, wykorzystując przy tym efekt skali, oszczędzając koszty i zachowując elastyczność środowisk IT”.

System SAP EPR (zintegrowany modułowy system informatyczny) od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje w Grupie Azoty, wspomagając proces zarządzania najpierw Azotami Tarnów (obecnie Grupa Azoty S.A.), a następnie wzajemne współdziałanie kilku spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. w ramach ich wewnętrznej konsolidacji. Przede wszystkim pozwala on każdej z firm śledzić zawierane transakcje i zdarzenia gospodarcze oraz wyciągać wnioski na bazie zagregowanych danych przedstawianych w raportach w czasie rzeczywistym. – Wybierając zintegrowany system ERP wspierający zarządzanie, każda ze strategicznych spółek Grupy Azoty, jeszcze niezależnie, zdecydowała się na rozwiązanie dostarczane przez firmę SAP. Grupa Azoty ZAK wdrożyła system SAP już w 1996 r., Grupa Azoty Police w 2001 r., a Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Puławy zdecydowały się na ten krok w roku 2007. W naszym wyborze nie jesteśmy osamotnieni, na implementacji systemu SAP zdecydowała się zdecydowana większość spółek chemicznych na świecie – mówi Anetta Pilch, dyrektor Biura Teleinformatyki Korporacyjnej.

Rozwój Grupy Azoty wyzwolił potrzebę stworzenia wspólnej platformy informacyjnej. W ciągu niecałych trzech lat (2010-2013) zrealizowano scalenie informatyczne trzech głównych podmiotów i czterech spółek zależnych Grupy Azoty S.A. Uznano, że jest to koniecznością biznesową, bowiem tylko takie rozwiązanie gwarantuje sprawne i efektywne zarządzanie koncernem. Wspólny system obejmuje obecnie komplet podstawowych modułów SAP: finanse, controling, księga materiałowa, zarządzanie kadrami i płacami, zakupy, sprzedaż, planowanie produkcji, gospodarka remontowa, zarządzanie inwestycjami, księga materiałowa, zarządzanie zakupem usług transportowych, zarządzanie jakością, zarządzanie nieruchomościami. System jest też uzupełniony o narzędzia Business Intelligence, tj. sprawozdawczość skonsolidowana, planowanie i budżetowanie, kokpity menedżerskie. Na tym jednak ambicje Grupy Azoty się nie kończą. Z oferty SAP systematycznie wybierane są najnowsze rozwiązania, np. uruchomione przy okazji budowy systemu zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) narzędzia: SAP Screeen Personans – pozwalające budować przyjazne interfejsy, dostosowane do pracy wybranej grupy użytkowników, czy WPB Workforce Performance Builder – umożliwiające wprowadzenie pomocy kontekstowej i e-learning.Oprócz Grupy Azoty S.A. statuetkami uhonorowani zostali: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, PGNiG S.A., PKP PLK, NEOTERMO. 

Wyszukiwarka