Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nafta/Chemia 2013
15.01.2013
Nafta/Chemia 2013
23 stycznia w Warszawie odbędzie się największa w kraju konferencja dedykowana sektorowi naftowo-chemicznemu organizowana corocznie przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP).

Partnerem Głównym wydarzenia jest Grupa Azoty – nowa silna marka na europejskim rynku chemicznym.

Wiodącymi zagadnieniami tegorocznej konferencji będą stan oraz możliwości i kierunki rozwoju sektorów naftowego i chemicznego w Polsce. Tradycyjnie już – oprócz cyklu tematycznych wykładów – zaplanowano debaty z udziałem wybitnych naukowców, polityków oraz menedżerów firm z tychże sektorów. Wśród zaproponowanej problematyki, zgrupowanej w czterech blokach, znalazły się kwestie związane m.in. z: ogólną sytuacją branży chemicznej w Polsce, zachodzącymi procesami konsolidacyjnymi oraz zapleczem surowcowym; współpracą chemii i branży gazowo paliwowej, planowanymi inwestycjami w polską petrochemię oraz liberalizacją rynku gazu; detalicznym rynkiem paliw oraz zmianą w przepisach dotyczących zarówno wymagań technicznych, jak również terminów i finansów; logistyką naftową, w tym możliwym do realizacji transgraniczym projektom jako potencjalnym nowym drogom importu paliw.

Tak istotne przedsięwzięcie jakim jest konferencja Nafta/Chemia nie może się odbyć bez zaangażowania Grupy Azoty, tym bardziej że poruszana podczas wykładów i debat tematyka w sposób bezpośredni dotyczyć będzie funkcjonowania największej grupy chemicznej w Polsce w otoczeniu jej otoczeniu biznesowym. – „Grupa Azoty jest największym koncernem chemicznym w naszym kraju, dlatego jest udział w tym wydarzeniu jest dla nas oczywisty. Trudno wyobrazić sobie bowiem rozmowy o chemii bez jej najważniejszego ogniwa” - mówi wiceprezes zarządu Azotów Tarnów Witold Szczypiński. Aktywny udział Grupy Azoty w organizowanej przez PTWP konferencji, w tym również uczestnictwo przedstawicieli zarządów spółek należących do Grupy w poszczególnych panelach dyskusyjnych, jest zatem nie tylko wyrazem zainteresowania koncernu możliwościami konkurencyjnymi na globalnych rynku chemicznym, ale także jego otwartości na innowacyjność w chemii i dalsze perspektywy rozwoju.

Więcej informacji nt. programu konferencji na wnp.pl

Wyszukiwarka