Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Korzystniejsze warunki ubezpieczenia na życie dla pracowników Grupy Azoty
12.01.2015
Korzystniejsze warunki ubezpieczenia na życie dla pracowników Grupy Azoty
Umowa zawarta pomiędzy Grupą Azoty a PZU SA daje możliwość pracownikom oraz ich rodzinom skorzystania z ubezpieczenia na życie na najlepszych, z dotychczas zaproponowanych Spółce, warunkach.

Do umowy dołączyło 27 podmiotów, w tym cztery wiodące Spółki Grupy Azoty. Docelowo umowa może objąć wszystkie 57 Spółek, czyli łącznie 14 tys. pracowników oraz ich rodziny. 

- Umowa ta jest kolejnym przykładem pozytywnych efektów, jakie daje konsolidacja, w tym przypadku w aspekcie socjalno-społecznym. Gratulujemy naszemu Partnerowi, PZU SA, wybranemu w drodze przetargu – powiedział Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty. – Bardzo dobrze, że polskie spółki ze sobą współpracują. Jest to współpraca na zasadach konkurencji i procesów przetargowych, a jej efektem jest działanie dla dobra całej społeczności – dodał Prezes Jarczewski. 

Nowa, skonsolidowana umowa to kolejne działanie Grupy Azoty podjęte na rzecz wspierania komfortu pracy. Oferta przedstawiona przez PZU SA jest konkurencyjna pod względem gwarantowanych świadczeń oraz ogólnych warunków ubezpieczenia. Pracownicy Spółki będą mieli możliwość wyboru jednego spośród sześciu różnych wariantów ubezpieczeń, a także skorzystania z ubezpieczenia dla swoich współmałżonków, partnerów życiowych czy pełnoletnich dzieci. 

Ze strony Zarządu Grupy Azoty umowę podpisali Prezes Paweł Jarczewski oraz Wiceprezes Andrzej Skolmowski. Sygnatariuszami umowy w imieniu PZU SA byli Członkowie Zarządu - Dariusz Krzewina oraz Ryszard Trepczyński. 

- Bardzo dziękuję za wybór usług naszej firmy. Cieszę się, że nastapiło to w drodze konkursu i że nasza oferta okazała się najlepsza. Jednak samo podpisanie tych dokumentów to dopiero początek współpracy. Prawdziwą wartość ubezpieczenia poznaje się wtedy, kiedy ono działa. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby zarówno Państwo, jak i Państwa Pracownicy byli zadowoleni z naszych usług – powiedział Dariusz Krzewina, Członek Zarządu PZU SA. 

Dotychczasowe kontrakty na ubezpieczenie pracowników poszczególne spółki Grupy Azoty zawierały indywidualnie. Decyzja o ich skonsolidowaniu pozwoliła na uzyskanie korzystniejszych warunków oferty. Umowa z PZU SA została podpisana na okres 3 lat. 

Wyszukiwarka