Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty ZAK S.A. nagrodzona za wynalazczość
18.10.2016
Grupa Azoty ZAK S.A. nagrodzona za wynalazczość
Jako przedsiębiorstwo stawiające na innowacyjność, Grupa Azoty ZAK S.A. nie ustaje w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań, w oparciu o dobre praktyki ze środowiska naukowo – badawczego. Dzięki opracowaniu idei dodatku do tworzyw sztucznych we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, firma otrzymała Platynowy Medal podczas International Warsaw Invention Show (IWIS 2016).

Nagrodzony projekt to wynik doświadczenia i dorobku badawczego IchP - twórcy modyfikatorów mineralnych do tworzyw oraz Grupy Azoty ZAK S.A. – producenta plastyfikatorów. Wprowadzenie plastyfikatora do modyfikatora mineralnego zaowocowało połączeniem dwóch właściwości i uzyskaniem jednego wielofunkcyjnego dodatku do tworzyw sztucznych. Dodatkowo pozwala on uzyskać poprawę właściwości mechanicznych tworzywa przy jednoczesnym ograniczeniu palności i emisji dymu w trakcie spalania modyfikowanego tworzywa. Wyróżnienie otrzymane na wystawie IWIS 2016 potwierdza atrakcyjność zaproponowanego rozwiązania.      International Warsaw Invention Show - wystawa zorganizowana w dniach 10-12.10.2016 r. przez Polski Urząd Patentowy oraz Politechnikę Warszawską. Wydarzenie oferuje możliwość zarówno zaprezentowania, jak i zapoznania się z obecnymi międzynarodowymi trendami w dziedzinie wynalazczości.

Wyszukiwarka