Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty z nową strategią rozwoju
29.08.2013
Grupa Azoty z nową strategią rozwoju
W wyniku prowadzonych prac konsolidacyjnych, zarząd Grupy Azoty dokonał aktualizacji „Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020”.

Wydany po raz pierwszy w ubiegłym roku dokument prezentuje realną wizję rozwoju i wzrostu wartości Grupy w najbliższych latach. Czas jednak nie stoi w miejscu. Od momentu jego publikacji w czerwcu 2012 r. w Grupie Azoty zaszły istotne zmiany, będące efektem realizowanych założeń biznesowych.

– „Realizowana strategia konsolidacji przyniosła już pierwsze efekty. W wyniku prowadzonego od lipca 2012 r. procesu nabywania akcji puławskich Azotów, Grupa Azoty S.A. posiada aktualnie 95,89 proc. udziałów tejże spółki. Fakt ten nie pozostaje bez wpływu na kondycję i pozycję konkurencyjną Grupy. Powiem więcej – to nowy rozdział na kartach jej historii. Rozdział, który wymaga szczególnej oprawy”– mówi prezes zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski.

Ostatnie miesiące to z kolei awans Grupy Azoty S.A. do WIG30, podstawowego indeksu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz włączenie jej do międzynarodowego indeksu MSCI (Morgan Stanley Capital International Index). Przełomowym wydarzeniem, zmieniającym oblicze polskiej chemii, było również wdrożenie nowej marki – Grupy Azoty. Kontekstem tej decyzji był zmieniający się dynamicznie krajobraz europejskiego i światowego przemysłu chemicznego.

Dlatego, biorąc pod uwagę trwający proces rozwoju Grupy, w ramach specjalnie powołanego zespołu ds. konsolidacji, została wypracowana zaktualizowana Strategia Grupy Azoty na lata 2013-2020, wzbogacona o możliwości, które otworzyła konsolidacja z Grupą Azoty Puławy, do których należą m.in. doskonalenie zdolności obsługi klientów, poprawa rentowności dzięki doskonaleniu systemu zarządzania łańcuchem dostaw, poprawa dostępności i wykorzystania infrastruktury magazynowo-przeładunkowej Grupy, rozwój modelu zarządzania wartością umożliwiającego realizację strategii Grupy przez kadrę menadżerską oraz wsparcie działań badawczo-rozwojowych dwoma centrami kompetencji: Centrum Kompetencji PUŁAWY w Puławach (dla nawozów) i Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie (dla chemikaliów).

Zaktualizowany dokument przybliża ponadto interesariuszom główne zamierzenia strategiczne w podstawowych obszarach produktowych, w zakresie innowacyjności, działalności operacyjnej i handlowej oraz polityki finansowej. Przyjęta „Strategia…” przedstawia również cele i metodologię zarządzania korporacyjnego, obowiązującego w Grupie Azoty. 

Zobacz więcej: Strategia

Wyszukiwarka