Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty nową umową kredytową z EBOIR finalizuje pakiet finansowania korporacyjnego
26.07.2018
Grupa Azoty nową umową kredytową z EBOIR finalizuje pakiet finansowania korporacyjnego
Grupa Azoty zawarła 26 lipca 2018 r z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju nową umowę kredytową w kwocie do 500 mln zł. Przyznane środki stanowią dopełnienie zapotrzebowania Grupy w zakresie finansowania korporacyjnego, a tym samym zapewniają możliwość realizacji strategicznych projektów korporacyjnych w horyzoncie do 2026 roku.

- Podpisana umowa kredytowa to już ostatni krok w kierunku zabezpieczenia finansowania długoterminowego dla inwestycji o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla rozwoju Grupy Azoty, ale również gospodarek lokalnych w których funkcjonujemy, w tym przypadku Tarnowa. Dzięki wykorzystaniu korzystnych warunków na rynku finansowym i doskonałym wynikom finansowym Grupy Azoty za rok ubiegły, udało nam się zoptymalizować warunki kredytu, tak aby jego spłata przypadała na lata 2022 do 2028, a więc poza okresem maksymalnych wydatków na strategiczne projekty, które winny już przynosić oczekiwany wzrost EBITDA Grupy – podkreśla Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ds. finansowych.

II Umowa z EBOiR w kwocie 500 mln PLN została zawarta na okres do 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty jej zawarcia. Jednocześnie został zawarty z EBOiR aneks do umowy długoterminowego finansowania z 28 maja 2015 roku w kwocie 150 mln PLN, mający na celu zharmonizowanie istotnych warunków obu umów.

Umowy EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty S.A. W ramach obowiązującej strategii finansowania Spółka zawarła w styczniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln EUR oraz w czerwcu z konsorcjum banków umowy zwiększające kredyt do 3 mld złotych. Zawarcie spójnego pakietu umów finansowania korporacyjnego Grupy, umożliwi zapewnienie finansowania strategicznego projektu Polimery Police w formule project finance.

W ramach przyznanych właśnie środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sfinansowany zostanie pakiet zadań inwestycyjnych zlokalizowanych w Tarnowie i ukierunkowanych na zwiększenie efektywności istniejących instalacji skutkujące m.in. redukcją emisji CO2 o około 130 tysięcy ton rocznie oraz wprowadzenie nowych, zaawansowanych produktów. Pakiet ten, o łącznej wartości ok 564 mln PLN, obejmuje następujące zadania:

  • Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050 t/d,
  • Budowa instalacji neutralizacji strąceniowej,
  • Instalacja neutralizacji azotanu amonu,
  • Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju,
  • Wytwórnia Tworzyw Modyfikowanych,
  • Zagospodarowanie purge gazów z instalacji syntezy amoniaku,
  • Modernizacja sieci wody grzewczej,
  • Budowa kwasu azotowego stężonego II,
  • Zabudowa linii do modyfikacji powierzchniowej Tarnamidu,
  • Modernizacja stokażu kwasu azotowego technicznego.

Kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Police równolegle zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji za zobowiązania Grupy Azoty S.A. wynikające z umowy, każda do wysokości 200 mln PLN. Jest to zgodne z jednolitym mechanizmem zabezpieczenia umów stosowanych przez Grupę Azoty.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to jeden z najważniejszych banków multilateralnych, finansujący strategiczne dla Grupy Azoty projekty korporacyjne, który jednocześnie jest akcjonariuszem Grupy Azoty.

Dzięki wysokim standardom EBOiR w zakresie oceny finansowanych projektów inwestycyjnych, zarówno pod względem ich efektywności ekonomicznej, jak również polityki ekologicznej, społecznej oraz informacyjnej, Grupa Azoty zapewnia sobie wysoką ocenę zdolności kredytowej, a tym samym korzystne marże długoterminowego finansowania dostępne dla dużych i stabilnych korporacji, a jednocześnie konsekwentnie wdraża najlepsze projekty inwestycyjne w oparciu o BAT, które są przyjazne dla środowiska oraz pozytywnie oceniane przez wszystkich interesariuszy (w tym również społeczność lokalną).

Dodatkowe informacje:

Rzecznik Prasowy

Grupa Azoty

Mail: ##gotrocxz#at#vgjeppodin.rdb##

Tel. +48 14 637 40 56

Wyszukiwarka