Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty AUTOMATYKA na Dniach Techniki w mościckim ZST
31.05.2022
Grupa Azoty AUTOMATYKA na Dniach Techniki w mościckim ZST

W dniach 26 - 27 maja 2022 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach odbyły się Dni Techniki, których tematem przewodnim był Przemysł 4.0.

W tym roku do grona zaproszonych gości dołączyła także firma Grupa Azoty AUTOMATYKA. Dzięki temu, ucząca się w ZST młodzież miała okazję obejrzeć prezentację przygotowaną przez pana Marka Grabowskiego – na co dzień Kierownika Zespół Obsługi Wydziału Kaprolaktamu w spółce GA AUTOMATYKA - pod tytułem: „Pomiary wielkości nieelektrycznych w przemyśle chemicznym”. Później, na firmowym stoisku uczniowie mogli „na żywo” dotknąć  i zapoznać się z działaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

Dni Techniki to cykliczna impreza organizowana w ZST od wielu lat pod hasłem „Od Technika do Inżyniera”, w ramach której przedstawiciele firm z branży elektrycznej, elektronicznej i informatycznej oraz studenci i wykładowcy wyższych uczelni technicznych dzielą się z uczniami swoimi doświadczeniami, a młodzież poszerza i aktualizuje wiedzę branżową. 

W tym roku pojawili się prelegenci z firm takich jak ELPLC.S.A. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty AUTOMATYKA, Tauron Dystrybucja S.A. F&F, DIPOL, SATEL. Gate Software, Teyon/Leading Devices, studenci z kół naukowych z Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Nauk Stosowanych z Tarnowa, wykładowcy z tychże uczelni oraz sami uczniowie ZST, prezentujący efekty realizacji projektu Learn&Fly oraz stażu zawodowego w ramach projektu Erasmus + „Praktyki zawodowe bez granic”

Udział firmy Grupy Azoty AUTOMATYKA w tym wydarzeniu został zauważony i doceniony, mamy więc nadzieję, że w przyszłości zaprocentuje on korzystną dla obu stron współpracą z ZST, a w dalszej perspektywie - możliwością pozyskania dla spółki wartościowych pracowników.

Wyszukiwarka