Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty AUTOMATYKA małopolską Mocną Firmą Godną Zaufania 2013
13.10.2014
Grupa Azoty AUTOMATYKA małopolską Mocną Firmą Godną Zaufania 2013

Od 2006 r. Instytut Nowoczesnego Biznesu analizuje wyniki finansowe polskich firm uwzględniając informacje przekazywane przez nie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na tej podstawie w każdym województwie wybierane są firmy, które w ciągu

ostatnich trzech lat miały każdego rokrocznie przynajmniej pół miliona złotych

przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Następnie liczona jest wartość rynkowa tychże firm poprzez porównanie ich

wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie.

Firmy,

których wartość rynkowa w ciągu ostatniego roku wzrosła o więcej niż 10 procent

i których średnia efektywność jest wyższa niż 5 procent, przy wartości rynkowej

w marcu nagradzanego roku niższej niż 100 mln zł, Instytut Nowoczesnego Biznesu

uznaje za Mocne Firmy Godne Zaufania.

Z

satysfakcją informujemy, że w październiku br. także spółka Grupa Azoty

AUTOMATYKA znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się, najbardziej

efektywnych, stabilnych i dobrze zarządzanych firm województwa małopolskiego,

uzyskując tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2013.

Wyszukiwarka