Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Gepardy Biznesu 2012
24.04.2013
Gepardy Biznesu 2012
Spółka Automatyka została laureatem siódmej edycji konkursu Gepardy Biznesu 2012.

Kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej w ciągu 2 lat. Wybór dokonywany 

jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Wyszukiwarka