Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dobry początek roku – wyniki za I kwartał 2013 roku
09.05.2013
Dobry początek roku – wyniki za I kwartał 2013 roku

Wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał lepsze od oczekiwań analityków. Grupa Azoty zakończyła I kwartał 2013 roku z wynikiem 419 067 tys. zł na działalności operacyjnej (EBIT) i zyskiem netto w wysokości 410 447 tys. zł.

Skonsolidowane wyniki Grupy Azoty w I kwartale 2013 roku uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było w głównej mierze konsekwencją przeprowadzenia konsolidacji z uwzględnieniem wyników spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. od dnia przejęcia 18 stycznia 2013 roku (tj. 106 mln zł) oraz z tytułu wyceny okazyjnego nabycia udziałów w Puławach (tj. 174,3 mln zł).

Zrealizowane w pierwszym kwartale wyniki w głównych segmentach biznesowych charakteryzują się znaczącym wzrostem przychodów  (prawie 50 proc.) w biznesie nawozowym. Wzrost ten wynika głównie ze skonsolidowania dobrych wyników z ZA Puławy. Dodatkowo stabilna sytuacja cenowo-popytowa zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych i półproduktów pozwoliła zrealizować wyższą marżę EBITDA -  21 proc. - w stosunku do 18 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie w segmencie chemia, obejmującym dawny segment alkoholi OXO oraz głównie produkty melaminy, zrealizowane zostały przychody wyższe o prawie 60 proc. r/r, poprawiając jednocześnie marże EBITDA w segmencie do poziomu 9 proc. Dobry wpływ na wynik miały również pozytywne sygnały z rynku melaminy, na którym niska podaż produktu przełożyła się na realizacje wzrostów cen o prawie 35 proc. W segmencie tworzyw i pigmentów w I kwartale 2013 roku zachowana była tendencja trendu z IV kwartału 2012 roku. Kontynuacja wzrostu cen kluczowych surowców oraz utrzymująca się silna presja cenowa głównych produktów spowodowały znaczący spadek marży EBITDA do poziomu 3 proc. dla segmentu tworzyw (17 proc. za I kw. 2012 r.) oraz 2 proc. dla pigmentów (27 proc. za I kw. 2012 r.). 

„Grupa Azoty dynamicznie się rozwija, zwiększa swój potencjał i poprawia pozycję konkurencyjną. Wyniki pierwszego kwartału 2013 roku pokazują, że Grupa Azoty ma się dobrze, a kwartalne wyniki są lepsze od oczekiwań rynkowych. Ważnymi elementami, kształtującymi skonsolidowany wynik na poziomie działalności operacyjnej całej grupy kapitałowej, były rozpoznane zyski z nabytego pakietu akcji Puław, jak i same wyniki tej Spółki. Grupa Azoty w pierwszym kwartale 2013 roku znacznie zwiększyła skalę prowadzonych operacji" – powiedział Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty S.A.

Wyszukiwarka