Koncesje i uprawnienia

 • Certyfikat Autoryzowanego Integratora Pakietu ASIX będący świadectwem wysokich kompetencji w zakresie realizacji systemów na bazie oprogramowania wizualizacji ASIX firmy ASKOM 

 • Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz licencja zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia MSW

 • Uprawnienia projektanta Polskiej Izby Systemów Alarmowych do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych w klasach SA1-SA4

 • Uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych i sieci cieplnych

 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku

 • Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-0 i IOR-1 oraz zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki nr D-15050  na świadczenie usług w zakresie ochrony radiologicznej
 • Świadectwa energetyczne kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru: grupa 1, grupa 2, grupa 3 

Ponadto pracownicy spółki Grupa Azoty AUTOMATYKA posiadają kwalifikacje w zakresie m.in.:
 • naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
 • budowy, obsługi i eksploatacja klimatyzatorów typu SPLIT
 • instalacji i obsługi przetworników rodziny Rosemount 3051 
 • obsługi sprzętu polowego i DCS firmy Yokogawa 
 • metod kwalifikacji użytkowych narzędzi do pomiarów temperatury
 • dotyczącym stref zagrożonych wybuchem, urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz Dyrektywy ATEX 
 • montażu i obsługi systemu  IGNIS 1000  oraz Interaktywnego Systemu  Sygnalizacji Pożarowej POLON 4000 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.