Instalacje automatyki przemysłowej


branża

inwestor

opis realizacji

wydobywcza
GTC Force 
dla PGNiG S.A.
Wykonanie dostaw i usług w zakresie instalacji AKPiA w ramach realizacji zadań pn. "Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska" oraz "Zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików - KGZ Lubaczów"
chemiczna
Grupa Azoty S.A.
Tarnów
Wykonanie instalacji AKPiA w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego Magazynu Nawozów Sypkich Luzem"


Prace branży AKPiA w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zastosowanie amoniaku gazowego w procesie oksymacji cykloheksanonu"


Prace branży AKPiA w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Intensyfikacja Instalacji Uwodornienia Fenolu na katalizatorze palladowym"


Prace montażowe branży AKPiA, konfiguracja systemu sterowania oraz modernizacja instalacji elektrycznych w ramach zadania: "Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy - Wydział Amoniaku"


Montaż i uruchomienie AKPiA na Instalacji Nowej Wodorowni


Dostawa i montaż urządzeń AKPiA w ramach zadania: "Zabezpieczenie Instalacji Utleniania Cykloheksanu w przypadku zaniku wody obiegowej"


Prace branży AKPiA oraz pomiarowej na rampach rozładowczych oraz stanowiskach załadunku i rozładunku trójchloroetylenu, amoniaku ciekłego, kaprolaktamu, cykloheksanolu, cykloheksanu i frakolu w ramach zadania: "Dostosowanie węzłów przeładunkowych do wymogów Transportowego Dozoru Technicznego"


"DASA" - dostawa aparatury AKP oraz armatury regulacyjnej
wraz z kalibracją, montażem i uruchomieniem, próby kompleksowe 

Grupa Azoty ZAK S.A.
Kędzierzyn-Koźle
Modernizacja Instalacji Saletrzaku III - wpięcie Instalacji do systemu DCS RX, modernizacja urządzeń wykonawczych, zabudowa pozycjonerów elektropneumatycznych, wymiana AKP; 
wykonanie projektów i rozbudowa sterowni

Fabryka Wosku Mineralnego
Swisłocz, Białoruś
Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w fabryce

Solvay Advanced Silica Poland Włocławek
Dostawa, montaż i uruchomienie AKPiA oraz instalacji teletechnicznych w nowobudowanej fabryce krzemionki wysokodyspersyjnej Silvia 1
elektroenergetyczna
Grupa Azoty S.A.
Tarnów
Prace w ramach zadania: "Instalacja do kompleksowego odbioru popiołów z kotłów EC II Grupa Azoty S.A." - montaż aparatury obiektowej wraz z infrastrukturą kablową z kotłów 3,4,5 w EC II


Modernizacja układów AKP związanych z przebudową i montażem kolektora pary świeżej


Przeprowadzenie remontu kapitalnego Kotła TP 170 nr 3 
w Centrum Energetyki - branża AKPiA


Remonty kapitalne kotłów 4 i 5 w zakładowej elektrociepłowni
- branża AKPiA i elektryczna 

Lietuvos Elektrinė
Elektrenai, Litwa
Montaż tras kablowych i kabli na nowobudowanym bloku 450MW w elektrowni w miejscowości Elektrenai

PGE
Elektrownia Bełchatów S.A.
Wykonanie kompleksowej realizacji branży AKPiA przeznaczonej dla Instalacji Odsiarczania Spalin Bloku Energetycznego 858 MW w PGE Bełchatów (w realizacji)

TAURON Ciepło
Zakład Wytwarzania Tychy
Wykonanie instalacji AKPiA w ramach inwestycji: "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym i turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi  w elektrociepłowni Tychy 

ENERGA
Elektrownie Ostrołęka S.A.
Dostawa szaf AFCU dla instalacji SCR bloków 1,2,3 elektrowni


Terminal LNG ("gazoport")
Świnoujście
Prace uruchomieniowe instalacji AKPiA

PGNiG S.A.
Wykonanie instalacji AKPiA dla sprężarek gazu w OZG Dzików oraz KZG Czarna Sędziszowska
komunalna
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Białystok
Wykonanie instalacji AKPiA spalarni odpadów
wodno-ściekowa
Tarnowskie Wodociagi
Dostawa, zabudowa i uruchomienie systemu AKPiA w Suszarni Odpadów

Zakład komunalny „Kleszczów”
Montaż i uruchomienie instalacji odbioru i filtracji wody geotermalnej w Kleszczowie
hutnicza
Stalprodukt S.A., Bochnia
Wykonanie prac branży AKPiA przy instalacji rozładunku, magazynowania i zasilania trzech linii technologicznych amoniakiem 
techniczna
Politechnika Śląska, Gliwice
Wykonanie instalacji AKPiA komory badawczej


Projekt, montaż i uruchomienie instalacji AKPiA dla doświadczalnej instalacji Regeneracyjnego Obrotowego Podgrzewacza Powietrza

Politechnika Łódzka
Projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji AKPiA dla przenośnej instalacji do bioremediacji ścieków.

Rockwell Automation Services
Wykonanie systemu sterowania segregacją i transportem bagażu w terminalu lotniska Katowice - Pyrzowice
papiernicza
MONDI Świecie S.A.
prace branży AKPiA na turbinie parowej w zakładzie

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.