Kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych


branża

inwestor

nazwa zadania

zakres prac

chemiczna
Grupa Azoty S.A.
Tarnów
"Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku w Jednostce Biznesowej Nawozy"
Prace montażowe branży AKPiA, konfiguracja systemu sterowania, modernizacja instalacji elektrycznych


"Komputeryzacja Instalacji Siarczanu Amonu"
Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów automatyki przemysłowej w formule "pod klucz"

Grupa Azoty ZAK S.A.
Kędzierzyn-Koźle
"Intensyfikacja produkcji roztworów mocznika"
Kompleksowa realizacja zadania w branży AKPiA oraz elektrycznej


"Budowa instalacji wytwarzania nawozów ciekłych typu RSM oraz budowa bazy logistycznej nawozów ciekłych typu RSM"
kompleksowa realizacja zadania w branży AKPiA oraz elektrycznej; wykonanie, dostawa i montaż systemu DCS oraz dostawa i montaż monitoringu przemysłowego


"Wykonanie wpięcia do systemu sterowania METSO DNA pomiarów budynków w JP Nawozy wraz z dostosowaniem urządzeń układów do wymogów zdalnego sterowania kontroli"
Rozbudowa systemu sterowania METSO DNA , dostawa i zabudowa aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonanie tras kablowych i magistrali światłowodowej, prace branży elektrycznej, dokumentacja techniczna, prace rozruchowe
elektroenergetyczna 
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
"Modernizacja stacji ciepłowniczej D3"
Realizacja umowy "pod klucz" - projekt, dostawa, montaż i uruchomienie AKPiA, modernizacja węzła CO


"Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin"
Modernizacja układu podgrzewu spalin
na blokach 8-12, instalacja dawkowania kwasu organicznego bloków 2-12, migracja systemu sterowania RS3
do Delta V na IOS 8-12
(w realizacji)

Grupa Azoty S.A.
Tarnów
"Modernizacja Głównych Punktów Zasilania w celu poprawienia jakości dystrybucji energii produkowanej w EC II”"
Budowa infrastruktury linii zasilających, prace elektryczne, prace budowlane


"Zabudowa pomiarów ciepła i energii elektrycznej do wyliczenia energii czerwonej w Centrum Elektrociepłowni"
Realizacja zadania w formule "pod klucz"
petrochemiczna
BIOAGRA S.A.
"Budowa Instalacji
Skażania Etanolu w Zakładzie Produkcji Etanolu "Goświnowice"
Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania DCS Delta V, roboty budowlano-montażowe, prace branży AKPiA
(w realizacji)
różne
Grupa Azoty S.A.
Tarnów
"Willa Kwiatkowskiego"
Kompleksowa realizacja systemów: monitorowania, IP, SSWIN,
SAP (z systemem oddymiania),
AV ( z systemem konferencyjnym)
oraz systemu oświetlenia i sterowania zaciemnieniem budynku 


"Rozbudowa sieci LAN dla potrzeb załadunku i magazynowania towarów na terenie zakładów"
Montaż infrastruktury światłowodowej w standardzie R&M, infrastruktura LAN
- montaż FTP w kat. 6a dla 33 budynków w ilości 200 punktów dostępowych


"Remont budynku z przeznaczeniem
na Centrum Usług Wspólnych Grupy Azoty"
Wykonanie infrastruktury światłowodowej w standardzie R&M, infrastruktury LAN, przyłączy teletechnicznych, instalacji elektrycznych i stałoprądowych oraz wymiennikowni ciepła


"Przebudowa
bramy towarowej
oraz budowa parkingu
dla samochodów ciężarowych"
Wykonanie instalacji elektrycznych sieci i oświetlenia, instalacji teletechnicznych, sygnalizacji pożarowej i kontroli dostępu; przeniesienie węzła pomiarowego wody grzewczej w wymiennikowni

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.