Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inwestycje - Grupa Azoty Automatyka

  • wykonanie, dostawa i montaż linii elektroenergetycznych kablowych oraz napowietrznych wysokiego napięcia,
  • wykonanie, dostawa i montaż linii elektroenergetycznych kablowych oraz napowietrznych średniego i niskiego napięcia,
  • dostawa i montaż stacji transformatorowych,
  • wykonanie, dostawa i montaż instalacji, alarmowych i odgromowych,
  • wykonanie, dostawa i montaż instalacji AKPiA,
  • szafy rozdzielcze,
  • wykonywanie instalacji elektrycznych, linii kablowych,
  • wykonywanie systemów sygnalizacji pożaru,
  • wykonywanie/modernizacja systemów sterowania PLC, DCS, SCADA,
  • wykonywanie/modernizacja systemów analityki przemysłowej.

Wyszukiwarka