Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Diagnostyka maszyn - Grupa Azoty Automatyka

 • pomiar drgań,
 • analiza drgań maszyn wirowych i tłoczących,
 • urządzenia elektryczne,
 • kompleksowa obsługa w zakresie silników,
 • linie kablowe,
 • serwis wag i systemów ważących,
 • system monitoringu immisji i emisji,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa (izotopowa),
 • kalibracja przyrządów pomiarowych,
 • laboratorium wzorcujące.

Wyszukiwarka