Prace projektowe


branża

inwestor

opis realizacji

chemiczna
Grupa Azoty ZAK S.A.
Kędzierzyn-Koźle
Dokumentacja techniczna instalacji AKPiA w ramach realizacji zadania pn. "Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A."

Grupa Azoty S.A. Tarnów
Projekt branży AKPiA oraz elektrycznej w ramach budowy układu odazotowania spalin w EC II Grupa Azoty S.A.


Projekt rozbudowy systemu ESD na Instalacji Utleniania Cykloheksanonu


Projekt komputeryzacji i modernizacji AKP na Wydziale Siarczanu Amonu


Projekt modernizacji węzła pakowania i ekspedycji nawozów oraz projekt szafy systemowej ABB dla Instalacji Mechanicznej Granulacji Nawozów Saletrzanych 1200 t/d


Projekt techniczny branży AKPiA dla Instalacji rektyfikacji kaprolaktamu z Pogonów wtórnych


Dostosowanie Stanowisk Rozładowczych Benzenu K50
do wymogów UDT - projekt uzupełniający branży AKP


Projekt szaf automatyki procesowej dla Instalacji Produkcji Wodoru - Linde


Dokumentacja odbiorowa układu automatyki zabezpieczeniowej rurociągu dystrybucji pary 0,9 MPa dla Instalacji Siarczanu Amonu. Uzgodnienia z Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT)


Projekt układu automatyki zabezpieczeniowej walczaka AV3-4 kotła wodnego AE3-2 na Instalacji V Rozkładni Metanu. Uzgodnienia z CLDT


Projekt automatyki zabezpieczeniowej do zabezpieczenia odparownika dowthermu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w PA6. Uzgodnienia z CLDT


Wydanie kompletu schematów PID AU/16/05 dla Instalacji Produkcji Cykloheksanonu


Projekt wymiany komputerowych systemów sterowania DCS
na Instalacji Laktamu oraz na Instalacji Azotynu Amonu; dokumentacja wymiany DCS na instalacji zatężania kwasu azotowego PLINKE


Dokumentacja wymiany sterownika PLC na dla turbozespołu Sulzer na Instalacji Kwasu Dwuciśnieniowego (KDC)


Dokumentacja systemu analizy chromatograficznej dla nowej Wodorowni Linde


System detekcji ksylenu: projekt sterowania wentylatorami awaryjnymi do przekroczenia substancji niebezpiecznych


Opracowanie analizy HAZOP dla turbozespołu Sulzer na Instalacji KDC


Opracowanie analizy HAZOP węzła reaktora utleniania cykloheksanu oraz determinacja poziomu SIL dla funkcji bezpieczeństwa


Dokumentacje odbiorowe obwodów pomiarowych w wykonaniu przeciwwybuchowym dla: 
- węzła rozładunku trójchloroetylenu na rampie rozładowczej 
- modernizowanego procesu przegrupowania Beckmanna


Projekt AKP dla nowego kompresora wodoru obiegowego dla instalacji uwodornienia fenolu na katalizatorze palladowym

PLASTBUD
Pustków
Projekt systemu monitoringu zawartości ksylenu w pomieszczeniu produkcyjnym oraz hali magazynowej

Nitrogénművek Zrt.
Pétfürdő, Węgry
Dokumentacja układów pomiaru pH na instalacji produkcji nawozów sztucznych w zakładach chemicznych Nitrogénművek

PCC Rokita
Brzeg Dolny
Projekt branży automatyki dla instalacji doświadczalnej roplasów i rostabili w PCC Rokita 

Polskie Konsorcjum Chemiczne, Tarnów
Projekt wykonawczy branży AKPiA - instalacja wytwarzania i magazynowania nawozów ciekłych typu RSM w GA ZAK S.A.
petrochemiczna i górnicza
PKN Orlen S.A.
Projekty szaf systemowo- krosowych Delta V dla Bloku Wodnego BWR1 i Instalacji Eteru w PKN Orlen Płock
oraz dla pompowni ppoż


Projekt szaf systemowych Delta V dla zadania przebudowy bloków wodnych rafineryjnych 1,3,4 oraz dokumentacja szafy systemowej Delta V dla Instalacji Paraksylenu


Projekt migracji systemu RS3 do Delta V


Projekt systemu pomiarów wibroakustycznych dla pomp i kompresorów dla ORLEN Lietuva Możejki

Grupa LOTOS S.A.
Projekt szaf systemowych dla instalacji LPG Washin Unit
oraz dla instalacji produkcji wodoru HGU i destylacji ropy CDU VDU, realizowanych w ramach programu "10+" w Lotos Gdańsk


Projekt techniczny remontu układów regulacyjnych poduszki azotowej dla zbiorników 2000 S-9 i S-10 


Dokumentacja dla systemu zasilania PZO w szafach systemu DCS w budynku Centralnej Sterowni Lotos Gdańsk

BIOAGRA S.A.
Dokumentacja branży AKP dla instalacji wydzielania oleju kukurydzianego z syropu w Zakładzie Produkcji Bioetanolu Goświnowice


Projekt branży AKPiA dla instalacji do produkcji etanolu neutralnego odwodnionego w Zakładzie Produkcji Etanolu Goświnowice

PGNiG
Projekt branży AKP dla zadania: „Zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików-KGZ Lubaczów”


Projekt branży AKP instalacji sprężarek gazu dla budowy tłoczni Czarna Sędziszowska
elektroenergetyczna
Vattenfall
Projekt systemu analizy wodoru w płaszczu turbogeneratorów nr 9 i 10 w TERMIKA PGNiG S.A. EC Siekierki


Projekt modernizacji układu korekcji fosforanowej wody kotłowej kotłów OP-230 i OFz-450 w EC Żerań

RAFAKO S.A.
Projekt branży AKP dla Instalacji Odsiarczania Spalin w elektrociepłowni Zakładów Chemicznych Synthesia Pardubice, Czechy

Elektrociepłownia Głogów
Projekt remontu instalacji AKPiA kotłów parowych na wydziale EC II w Głogowie

Metso Automation
Projekt branży AKP dla Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku

EDF POLSKA 
Wykonanie projektów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla Instalacji Odsiarczania Spalin w oddziałach grupy energetycznej EDF POLSKA S.A. we Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Gdańsku
wodno-ściekowa
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.  
Tychy
Projekt systemu zasilania i sterowania dla instalacji odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków Tychy

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA
Brno, Czechy
Projekt systemu zasilania i sterowania dla instalacji odwadniania osadu PS06 

Andritz Ag S.A.
Projekt systemów zasilania i sterowania dla instalacji zagęszczania i odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości Příbram , Czechy

Tarnowskie Wodociągi
Projekt modernizacji układu zasilania pomp wody pompowni Świerczków


Modernizacja pompowni niskiego ciśnienia Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze - projekt systemu sterowania i monitoringu danych w istniejącej szafie s11
spożywcza
Nestlé Polska S.A.
Projekt systemu detekcji amoniaku w pomieszczeniu produkcyjnym oraz hali magazynowej Nestle Rzeszów
techniczna
Politechnika Śląska
Gliwice
Dokumentacja wykonawcza układu pomiarowego komory pyłowej w Politechnice Śląskiej
zbrojeniowa
Wojsko Polskie
Dokumentacja branży automatyki dla Instalacji Utylizacji Utleniacza Paliwa Rakietowego (Melange)
hutnicza
ArcelorMittal Poland S.A.
Projekt opomiarowania zbiorników magazynowych kwasu solnego i ługu sodowego w hucie w KrakowieProjekt układu pomiaru przepływu powietrza w budynku stacji sprężarek Ingersoll – Rand na Wydziale Stalowni huty w Warszawie

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.