Alphalon™ 27

Alphalon™ 27
Nazwa handlowa: Alphalon™27
Nazwa chemiczna: polikaprolaktam
Nazwa zwyczajowa: poliamid 6 (PA6)
Klasyfikacja: EKD – 24.16.Z
PKWiU – 24.16.54-50.00

Jednostka: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Opis produktu

Alphalon™ 27 jest to poliamidu 6 o barwie naturalnej i  średniej lepkości, do wytwarzania włókien dywanowych.

Właściwości

Jednostka

Wartość

Metoda badania

Lepkość względna (RV)

2,7 ⊥ 0,03
ISO 307 - 1% w 96% H2SO4
Liczba lepkościowa
ml/g
150
ISO 307 - 0,5% w 96% H2SO4
Temperatura topnienia, DSC
°C
220
ISO 3146
Gęstość
g/cm3
1,13
ISO 1183
Kształt granulek

cylindryczny

Wielkość granulek
mm
2,5

Zawartość wody
% [m/m]
≤ 0,05
ISO 15512
Zawartość zw. ekstrahowalnych
% [m/m]
< 0,64
własna

Dopuszczenie do kontaktu z żywnością

Certyfikaty
będą dostarczane na życzenie.Forma dostawy i magazynowanieAlphalon™
27
może być dostarczony w workach 25kg, oktabinach, big bagach oraz luzem w
silosach samochodowych i kontenerach.W
czasie magazynowania dostarczany materiał musi być chroniony przed wilgocią.
Czas składowania nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Produkt w
opakowaniach powinien być przechowywane w suchych pomieszczeniach. Otwarte
opakowania, jeśli nie są całkowicie opróżnione, należy dokładnie szczelnie zamknąć.
Granulat luzem powinien być przechowywany w atmosferze azotu.UwagiPowyższe
informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowię
żadnych wiążących gwarancji określonych cech lub przydatności produktu do
konkretnego zastosowania. Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć
wpływ na przetwarzanie i zastosowanie, użytkownicy w każdym przypadku powinni
przeprowadzić własne badania w celu określenia przydatności produktu do ich
szczególnych celów. Użytkownik naszego produktu ponosi odpowiedzialność za
przestrzeganie obowiązujących praw własności intelektualnej, regulacji i
przepisów prawnych.


KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

tel. +49(0)3561 620 5703

fax +49(0)3561 620 5752

Informacja handlowa: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

tel. +49(0)40 386 801 511

fax +49(0)40 386 801 515

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.